Efektívnou spoluprácou k úspechu

05.05.2022
Personalistika

...alebo koordinátor školského podporného tímu. Viete, čo všetko dokáže v škole?

Regionálne školstvo v Slovenskej republike prechádza viacerými zmenami, ktoré reagujú na aktuálne problémy a výzvy smerujúce k presadzovaniu princípov inkluzívneho vzdelávania. V rámci poskytovania odbornej starostlivosti a pomoci priamo v školách zohrávajú nezastupiteľnú úlohu školské podporné tímy. Ich oficiálne vytváranie a rozširovanie podporujú aj najnovšie legislatívne zmeny účinné od 1. januára 2022 (novela školského zákona a novela zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Školské podporné tímy sú zamerané na bezprostrednú podporu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v konkrétnej škole a z toho vyplývajúcich možností vyrovnať sa s bariérami a zvládať úskalia, ktoré procesy inkluzívneho vzdelávania prinášajú. Školské podporné tímy sú určené žiakom, rodičom a takisto aj ďalším pedagogickým zamestnancom školy. V ohrození a riziku sa môže ocitnúť akýkoľvek žiak, nielen ten, ktorému sú zo strany zariadenia poradenstva a prevencie priznané špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Viac o koordinácii školských podporných tímov, rozdelení kompetencií, postavení samotného koordinátora, ale aj o plánovaní aktivít pre žiakov i zamestnancov, nájdete v najnovšej brožúre s názvom KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte