Rezort chce upraviť normatívne financovanie pre školy

31.10.2016
Legislatíva

Rezort chce doplniť normatívny spôsob financovania škôl o nové prvky. Zohľadniť plánuje napríklad dĺžku praxe pedagogických a odborných zamestnancov. Pri určovaní normatívu tak bude prihliadať na reálne náklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Podporiť chce aj vzdelávanie žiakov základných škôl v materinskom jazyku, a to aj rozšírením podmienok poskytovania príspevku na dopravné náklady, ak v obci nie je základná škola s príslušným vyučovacím jazykom. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu novely zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení.
Ministerstvo tvrdí, že chce tiež podporiť efektívnosť vynakladania prostriedkov v regionálnom školstve s dôrazom najmä na druhý stupeň základných škôl. V súlade s programovým vyhlásením vlády ďalej navrhuje znížiť administratívnu záťaž spojenú so spracovaním niektorých druhov nenormatívnych výdavkov. 
Podľa doterajšej právnej úpravy veľkostný koeficient v rámci takzvaného kompenzačného príspevku podľa ministerstva neplní dostatočne úlohu ochrany malých škôl. Zároveň pri určovaní normatívu nezohľadňuje objektívny počet tried, ale len počet žiakov. Súčasné nastavenie systému navyše podľa ministerstva nezabraňuje neefektivite systému, napríklad existencii plnoorganizovaných škôl (základné školy so všetkými ročníkmi) s malým počtom žiakov. To má podľa ministerstva negatívny vplyv na odbornosť výučby.
V súčasnosti sa v rámci systému navyše priamo nezohľadňuje dĺžka praxe pedagogických a odborných zamestnancov, pričom od nej závisí tarifný plat. Normatív vykrýva iba priemerné osobné náklady. Školy, v ktorých sú pedagógovia s dlhšou praxou, teda nemajú dostatok peňazí na pokrytie ich vyšších tarifných platov. Rezort tiež chce rozšíriť podmienky poskytovania príspevku na dopravné náklady. Podľa doterajšej právnej úpravy štát uhrádza cestovné náklady iba tým žiakom, ktorí nemajú školu vo svojom trvalom bydlisku a ktorí navštevujú školu v obci v rámci spoločného školského obvodu. Môže sa však stať, že škola v spoločnom obvode má iný vyučovací jazyk, ako je materinský jazyk žiaka.
Do prípravy právneho predpisu sa môže zapojiť aj verejnosť. Svoje podnety a návrhy môžu ľudia zaslať ministerstvu do 2. novembra.

Zdroj: Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte