8. časť seriálu: Naozaj menej byrokracie tento rok pre školy?

05.09.2014
Legislatíva

Minister školstva Peter Pellegrini vo svojom príhovore pri príležitosti slávnostného otvorenia nového školského roka označil zbytočnú byrokraciu za jeden z najvýraznejších problémov dnešných učiteľov. Aká je realita na slovenských školách teraz na začiatku školského roka, sa v ďalšom pokračovaní seriálu Učme moderne a efektívne zhovárame s Mgr. Janou Dandelovou z odborného nakladateľstva Raabe.

Aké povinnosti učiteľov sa spájajú so začiatkom školského roka?

Učiteľov čaká po prázdninách množstvo práce, hlavne takzvané papierovačky.  Veľa času im zaberie tvorba výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré musia každoročne meniť. A to aj kvôli meniacej sa legislatíve, resp. pre zmeny dotácií hodín v rámci predmetu na škole, alebo aj zaradením nového predmetu do vyučovania. Samozrejme navzdory tomu, že od 1.9.2014 je v platnosti novela, myslím, že mnohí učitelia ju nezaznamenali. A triedni učitelia musia samozrejme pripraviť ešte viac materiálov - dokumentov týkajúcich sa ich triedy. Ale určite snahu o odbremenie  od papierovačiek privítajú, len sa musí dostať do praxe. Budúci rok to už určite pocítia všetci pedagógovia.

Sťažujú sa Vám učitelia, že by im pribudlo za posledné roky viac povinností a byrokracie na začiatku školského roka?

Ani by som nepovedala, že sa učitelia sťažujú, myslím, že už rezignovali. Mnohé veci považujú za nezmyselné a zbytočné. V dobe, kedy by nám mala pomáhať technika, je smutné, že práve v školstve sa zjednodušovanie práce veľmi nenosí. Napríklad, väčšina škôl už používa elektronické žiacke knižky, a rodič si z pohodlia domova môže overiť známky svojho dieťaťa. Je alarmujúce, že až 70 % rodičov sa nezaujíma o študijné výsledky svojich detí, záujem majú až vo chvíli, keď dieťa pred koncom polroka prepadá. Len málokto si uvedomí, že učiteľ dnes musí každú jednu známku zapísať aj viackrát: do klasifikačného hárku, do svojho pedagogického diára a u mladších žiakov ešte aj do žiackej knižky. Jeho práca sa celkom zbytočne znásobuje, ale k zvyšovaniu motivácie žiakov k dosahovaniu lepších výsledkov to samozrejme nepomáha.

Podľa najnovších správ z rezortu školstva na začiatku školského roka budú na školách opäť chýbať učebnice. Ako na to reagujú učitelia? Zvykli si už?

Áno, tento jav je v posledných rokoch bežný. A aj keď na školách sú v mnohých predmetoch učebnice v dostatočných počtoch, je to potom kvalita učebníc, na ktorú sa učitelia často sťažujú.

Môžete byť konkrétnejšia?

Konkrétne môžem spomenúť učebnicu matematiky pre 2. stupeň ZŠ. Drvivá väčšina učiteľov tvrdí, že podľa takýchto učebníc sa nedá učiť, takže ich používajú len okrajovo. Povedala by som, že veľa učiteľov má pripravené vlastné materiály, prezentácie v PowerPointe, pracovné zošity, pracovné listy, atď. Siahajú po nich so zámerom zvyšovať aktivitu žiakov na hodine a zabezpečiť upevňovanie poznatkov na hodine.

Ako si môžu učitelia uľahčiť začiatok školského roka – napríklad čo sa týka prípravy na hodinu?

Učitelia sa pripravujú na hodiny priebežne počas celého školského roka. A aj keď učia ten istý predmet aj ročník, učia inú triedu, takže si veľakrát musia pripraviť vyučovaciu hodinu šitú na mieru tej-ktorej skupine žiakov. Rozhodne neplatí, čo si myslí verejnosť - že by si učiteľ jedenkrát pripravil hodinu a tú istú prípravu používal 10 rokov. Učiteľom veľmi uľahčujú prácu kvalitné materiály, o ktoré sa môžu oprieť a prevedú žiakov celou vyučovacou hodinou.

Ako by mal takýto kvalitný materiál vyzerať?

Napríklad pracovné zošity, ktoré neobsahujú len cvičenia odlišnej náročnosti, ale aj učebný text, prepojenie s digitálnymi obsahmi aj priestor pre poznámky. Takýto typ materiálu je moderný, šetrí čas na vyučovaní, efektivita vyučovania je vysoká a žiak manipuluje len s jedným materiálom na lavici. Tento typ materiálov pripravilo naše nakladateľstvo pre prírodovedné predmety pre 1. aj 2. stupeň ZŠ. Edícia má názov Interaktívna kniha. Každoročne tiež vydávame pedagogický diár, ktorý sa teší naozaj veľkej obľube, tento rok je dokonca už vypredaný a pre veľký záujem robíme dotlač. Vydávame aj zošity zamerané na čítanie s porozumením pre 1. stupeň ZŠ a zošity určené na prípravu na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a matematiky. Aj takto sa snažíme pomáhať učiteľom zjednodušiť im ich prácu, nielen na začiatku školského roka.

Pozrite si video s odborníčkov Mgr. Janou Dandelovou

janka-video_2.jpg

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte