Škôlkar

Mám záujem o pravidelné zasielanie aktivít Škôlkar.

Júlová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Matematika a práca s informáciami
Júnová aktivita pre deti v MŠ z oblasti jazyk a komunikácia
Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti umenie a kultúra
Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Jazyk a komunikácia
Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a príroda
Februárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti umenie a kultúra
Januárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb
Decembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematiky
Októbrová aktivita pre detí do MŠ z oblasti Človek a príroda.
Októbrová aktivita pre detí do MŠ z oblasti Človek a príroda.

Stránky