Veľké otváranie škôl
Milí pedagógovia,
na tomto mieste nájdete zoradené všetky dôležité linky s informáciami, ktoré prinášajú usmernenia súvisiace s prevádzkou škôl počas školského roka 2020/2021. Prehľadne sme ich rozdelili na materské a základné školy.
Takisto tu nájdete plagáty s infografikami, ktoré si môžete voľne stiahnuť a ihneď umiestniť v chodbách svojich škôl. Zámerne sme ich graficky riešili tak, aby príliš nezaťažovali tonery vo vašich tlačiarňach. Medzi materiálmi na stiahnutie nájdete plagáty so základnými hygienickými pravidlami pre materské aj základné školy tak, ako ich vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, infografiky pre deti a žiakov, ako si správne umývať ruky, ale aj značky ako: Dezinfekčná stanica, Vstup len s rúškom, Dodržuj odstup. Nechýbajú ani záznamové hárky na evidenciu dezinfekcie priestorov, ich vetrania aj umývania.

MATERSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÉ ŠKOLY