Veľké otváranie škôl
Milí pedagógovia,
nižšie nájdete všetky dôležité linky s informáciami, ktoré prinášajú usmernenia súvisiace s prevádzkou škôl počas školského roka 2021/2022. Prehľadne sme ich rozdelili na materské a základné školy.
Takisto pripájame plagáty s infografikami, ktoré si môžete stiahnuť a umiestniť podľa potreby v chodbách svojich škôl. Zámerne sme ich graficky riešili tak, aby príliš nezaťažovali tonery vo vašich tlačiarňach.
Medzi materiálmi na stiahnutie nájdete plagáty so základnými hygienickými pravidlami pre materské aj základné školy tak ako ich vydal Úrad verejného zdravotníctva SR. Infografiky sú určené pre deti a žiakov, znázorňujú:

• ako si správne umývať ruky
• Dezinfekčná stanica
• Vstup len s rúškom
• Dodržuj odstup

Nechýbajú ani záznamové hárky na evidenciu dezinfekcie priestorov, ich vetrania aj umývania.

MATERSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÉ ŠKOLY