Materské školy

Aktuálne informácie
Komentár k vyhláške 541/2021
NUDZOVY_STAV_UV
Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 1. 2022
Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním (január 2022)
Vedenie triednej knihy
Materská škola a školské prázdniny
vyhlaska_261_HROMADNE_PODUJATIA
vyhlaska_262_PREKRYTIE_HORN7CH_DYCH_CIEST
vyhlaska_263_OPATRENIA_OBMEDZENIE_PREVADZOK
vyhlaska_264_VSTUP_ZAMESTNANCOV
Covid automat
Školský semafor
Prehľad opatrení školského semafóru 2021/2022
Príznaky ochorenia Covid-19
COVID automat Signalizačný systém
Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti
Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti
Ranný filter
Vyhlásenie zákonného zástupcu
Podmienky vstupu do školy
VYHLÁŠKY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Covid automat pre školy a školské zariadenia
Infografiky – pravidlá pre školy a školské zariadenia
COVID automat – Signalizačný systém
Zamestnanec – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Zamestnanec – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Zákonný zástupca– Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k pracovnoprávným vzťahom v súvislosti s „otvorením materských škôl“
Inštruktážne video pri vstupe detí do MŠ počas mimoriadneho stavu
Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť a vytlačiť plagáty so základnými hygienickými pravidlami pre materské školy tak, ako ich vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, infografiky pre deti a žiakov, ako si správne umývať ruky, ale aj značky ako: Dezinfekčná stanica, Vstup len s rúškom, Dodržuj odstup. Nechýbajú ani záznamové hárky na evidenciu dezinfekcie priestorov, ich vetrania aj umývania.