Materské školy

ROZHODNUTIE_MINISTRA_MAJ_17_rozhodnutie k plošnému otvoreniu škôl
Manuál Covid školský semafór pre materské školy
COVID automat Signalizacny system_12.5.2021
Vyhlasenie navstevnika skoly o bezinfekcnosti_17.5.2021
Vyhlasenie zamestnanca o bezinfekcnosti_17.5.2021
Ranny filter_17_5.2021
Vyhlasenie zakonneho zastupcu_17.5.2021
Podmienky vstupu do skoly_17.5.2021
Vyhláška č. 200/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Návrat do škôl 2021 (od 26.apríla 2021)
Covid automat pre školy a školské zariadenia
Infografiky – pravidlá pre školy a školské zariadenia
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR z 28.4.2021, ktorá upravuje pravidla prevádzky škôl a školských zariadení
Manuál pre materské školy (23. 10. 2020)
COVID automat – Signalizačný systém
Zamestnanec – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Zamestnanec – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Zákonný zástupca – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Zákonný zástupca– Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k pracovnoprávným vzťahom v súvislosti s „otvorením materských škôl“
Inštruktážne video pri vstupe detí do MŠ počas mimoriadneho stavu
Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť a vytlačiť plagáty so základnými hygienickými pravidlami pre materské školy tak, ako ich vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, infografiky pre deti a žiakov, ako si správne umývať ruky, ale aj značky ako: Dezinfekčná stanica, Vstup len s rúškom, Dodržuj odstup. Nechýbajú ani záznamové hárky na evidenciu dezinfekcie priestorov, ich vetrania aj umývania.