Rozhovor s rodičom, ktorého dieťa má ťažkosti

14.11.2011
Škola a rodina

Pomoc dieťaťu s akýmikoľvek ťažkosťami si okrem samotnej práce s ním nevyhnutne vyžaduje aj spoluprácu s rodičmi.

Jednotne pôsobenie školy a rodiny je predpoklad na pozitívne zmeny v problémovej oblasti dieťaťa.

Učiteľ ako pozorovateľ ťažkostí žiaka – a vo vzťahu k rodičom aj ako odborník v danej oblasti – pozýva rodičov ako odborníkov na ich dieťa k spoločnému rozhovoru. Jeho cieľom je účinná pomoc dieťaťu. Tá predpokladá dostatočnú informovanosť, trpezlivosť a vzájomnú podporu všetkých zúčastnených.

Rodič väčšinou prichádza na pozvanie učiteľa s obavou o svoje dieťa. Nepozná presné pomenovanie jeho problémov, ich príčiny či dosah. Preto očakáva od učiteľa vysvetlenie, radu, pomoc a hlavne prognózu súčasného  stavu.

Odporúčané kroky:

 • Na rozhovor pozvite telefonicky, pokiaľ je to možné, oboch rodičov. Keďže ide o rozhovor učiteľa s rodičmi, nie je vhodné, aby sa ho zúčastnilo aj dieťa.
 • Formou komunikácie sa priblížte čo najviac mentalite rodičov. Nevyjadrujte sa príliš odborne, aby nemali problémy s porozumením.
   
 • Rozprávajte s rodičmi otvorene. Nemá zmysel situáciu zľahčovať ani zveličovať. Pravdivé informácie a reálna prognóza vedú k vytýčeniu si dosiahnuteľných cieľov. Pre pomoc dieťaťu je to obzvlášť dôležité.
   
 • Neporovnávajte dieťa s ostatnými v triede. Jeho výkony porovnávajte len vzhľadom na jeho predošlé výkony.
   
 • Poskytnite im možnosť odbornej psychologickej pomoci. Vopred si vyhľadajte kontakty na kompetentné osoby vo vašom regióne.
   
 • Na rozhovor si nezabudnite zobrať záznamový hárok, ktorým dokladujete pozorované ťažkosti u dieťaťa. Okrem toho si zoberte aj čistý papier na prípadné postrehy rodičov.

 

Vybrané z publikácie Sprievodca triedneho učiteľa.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte