Prečo je dôležitý ranný komunitný kruh?

25.10.2021
Škola a rodina

V mnohých materských, ale i v základných školách mávajú učitelia so žiakmi ranné komunitné kruhy.

Tí, ktorí túto metódu ešte nevyužívajú si často myslia, že je to strata času a že je potrebné sa hneď od rána venovať učeniu. Toto si myslia aj mnohí rodičia. Dnes si preto vysvetlíme, aký má ranný komunitný kruh význam a prečo je dobré ho používať.

Pozitívna sociálna klíma v triede
Je vedecky dokázané, že žiaci sa dokážu učivo najlepšie naučiť vtedy, keď sa v triede cítia šťastne. Túto skutočnosť si uvedomujú aj mnohí učitelia a snažia sa pre dobrú atmosféru a dobré vzťahy v triede urobiť maximum. A tak sa súčasťou ich každodenného vyučovania, najmä na prvom stupni, stala ranná komunita (ranný kruh).
Sedenie v kruhu umožňuje zmierniť negatívne rysy tradičného usporiadania tried, keď žiaci na seba dobre nevidia a nepočujú sa a nemôžu tiež nadväzovať dobrý zrakový kontakt. Keď žiaci sedia v kruhu, dobre na seba vidia a môžu sa navzájom oveľa lepšie vnímať. Nemusia sedieť len na stoličkách, ale aj na koberci alebo vankúšoch.

V čom spočíva podstata rannej komunity?
Komunita je pravidelne sa schádzajúce spoločenstvo žiakov a učiteľa, ktoré sa navzájom delí o svoje skúsenosti, zážitky a pocity. Žiaci i učiteľ sedia spolu v kruhu, majú vzájomný očný kontakt a môžu nerušene komunikovať, čo výrazne rozvíja ich komunikačné zručnosti a precvičuje schopnosť aktívneho počúvania. Kruh vyjadruje rovnocennosť vzájomných, vzťahov, nemá začiatok ani koniec, všetci sedia v približne rovnakej výške. Všetci, teda učiteľ aj žiaci, sú v rovnocennej pozícii. Ranné komunity nenásilne preladia deti na vyučovanie tým, že im umožňujú vyjadrovať svoje pocity a vytvoria nenásilnú motiváciu smerom k učeniu. Možnosť bez obáv vyjadriť svoj názor rozvíja sebadôveru detí a vytvára predpoklad pre efektívne učenie sa. V triede sa vytvárajú vzťahy dôvery, posilňujú sa celoživotné pravidlá spolužitia. Učiteľ uplatňuje partnerský prístup, jeho úlohou je pozitívne podporovať žiakov, pričom je však potrebná dôslednosť pri dodržiavaní dohodnutých pravidiel, a to najmä aktívne počúvanie, dôvera, vzájomná úcta, pravdivosť v slovách a činoch. Žiaci sa naučia navzájom sa oslovovať, prijímať kritiku a učia sa trpezlivosti. Ranný komunitný kruh pomáha tiež predchádzať šikanovaniu.
Komunita končí reflexiou a oceňovaním. Otázky zamerané na reflexiu môžu byť napríklad tieto: Čo som si uvedomil? Ako som sa cítil? Čo máme spoločné? Aké sociálne zručnosti sme v skupine použili?
Žiaci môžu vysloviť napríklad i tieto vety: „Oceňujem Renátu, že sústredene celý čas počúvala a neskákala do reči.“ „Páčilo sa mi, že Janko bol úprimný a povedal nám aj o svojom neúspechu.“
Na druhom stupni je komunita najčastejšie zaraďovaná na začiatku projektov, vyučovacích dvojhodinových blokov, na triednických hodinách a podobne. Pravidelné uskutočňovanie komunity výrazne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede.

 

Zdroj: eduworld.sk

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte