Vysoká škola už nebude môcť prijímať študentov na pozastavený program

17.09.2021
Reformy školstva

Legislatívna úprava, podľa ktorej študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v študijnom programe, ktorý pozastavila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ), sa upraví. Agentúra po novom bude môcť na základe závažnosti rozhodnúť, či umožní vysokej škole (VŠ) záverečné skúšky v študijnom programe, alebo či doň len nebude môcť prijímať študentov.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok schválili opozičnú novelu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorú predložili poslanci Smeru-SD Jozef Habánik a Dušan Jarjabek. Novelu podporilo 127 zo 135 prítomných poslancov.Cieľom novely je podľa dôvodovej správy a slov jej autorov vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, ak jeho uskutočňovanie agentúra pozastaví, a to aj napriek tomu, že zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu.„Agentúra bude rozhodovať o tom, či VŠ bude môcť prijímať uchádzačov o štúdium, alebo bude môcť konať štátnu skúšku v prípade, že sa rozhodne pozastaviť príslušný študijný program. A to preto, by sme ošetrili závažnosť pochybenia VŠ pri pozastavení študijného programu,“ ozrejmil Habánik. Vysvetlil, že pri bežnom nedostatku nebude môcť škola prijímať nových uchádzačov o štúdium, ale jej študenti budú môcť svoje štúdium dokončiť. Ak by však išlo o výrazný nedostatok, ktorý by podľa slov Habánika viedol napríklad k nesúladu v profile absolventa, teda by nastal rozpor medzí národným kvalifikačným rámcom a profilom absolventa, vtedy agentúra neumožní štátnu skúšku v odbore. Habánik dodal, že v tomto prípade bude musieť škola najprv odstrániť zistené nedostatky, a až potom bude môcť v študijnom programe konať štátnu skúšku.Od budúceho roka

Schváleným pozmeňujúcim návrhom k novele sa tiež upraví lehota, v ktorej má SAAVŠ rozhodnúť, alebo sa vyjadriť ku konaniu. Zmení sa z lehoty „do 180 dní“ na „do jedného roka“. V zákone ostane možnosť agentúry lehotu jedenkrát predĺžiť o 30 dní a túto skutočnosť oznámiť účastníkovi konania. Novelizácia sa dotkne aj ustanovení týkajúcich sa zrušenia habilitačného a inauguračného konania. „Niektoré procesy výrazne zjednodušujeme pre vysokú školu,“ doplnil Habánik.

 

Zdroj: pravda.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte