Nie som zástancom opisnej formy hodnotenia, tvrdí Petáková

03.01.2017
Reformy školstva

Predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková sa pýta, prečo nevypracujú kompetentné orgány pre verejnosť a aj pre učiteľov brožúrku, v ktorej bude zadefinované, čo má žiak z jednotlivých predmetov na jednotlivé známky ovládať.

Hodnotenie žiakov známkou má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Nie som zástancom opisnej formy hodnotenia a písania slohových prác učiteľmi. Niektoré školy na Slovensku to skúsili a po čase sa museli vrátiť k známkovaniu, lebo paradoxne si to vyžiadali rodičia. Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková, ktorá tak reagovala na plánované zmeny pri hodnotení žiakov, ktoré sú uvedené v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania. Tvorcovia téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v dokumente uviedli, že v procese hodnotenia by sa mal znižovať dôraz na klasifikáciu žiakov pomocou známok, ktorá neprimerane podporuje porovnávanie žiakov navzájom. Uprednostňujú pritom iné, opisné formy hodnotenia, ktoré umožňujú porovnávať aktuálnu úroveň vedomostí a zručností žiaka s jeho predchádzajúcou úrovňou. Dôraz by sa podľa nich mal klásť na priebežné, formatívne hodnotenie a v oveľa väčšej miere využívať aj neformálne hodnotenie žiakov. Petáková hovorí, že známke rozumie každý. "Ak však poviem, že žiak ovláda učivo dobre, tak to znie rodičovi prijateľne a neuvedomí si, že je to v skutočnosti známka 3, s ktorou už však nie je veľmi spokojný. Počas stáže v Anglicku som bola svedkom vypracovávania slovného hodnotenia anglickými učiteľmi a verte, že to neprijímali s optimizmom. Skôr, by som zvažovala zmenu na širšiu škálu známok alebo percentuálne vyjadrenie hodnotenia," uviedla Petáková. Predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska sa pýta, prečo nevypracujú kompetentné orgány pre verejnosť a aj pre učiteľov brožúrku, v ktorej bude zadefinované, čo má žiak z jednotlivých predmetov ovládať na jednotku, dvojku a ďalšie známky. "Nie všeobecne, ako to uvádzajú terajšie metodické pokyny na hodnotenie, ale konkrétne pomenovaný predmet, ročník, učivo, chybovosť a známka. V tom prípade by bolo všetkým jasné, čo žiak napríklad na dvojku má vedieť a nemuseli by sme sa zamýšľať nad slovným hodnotením. Dokument by bol dostupný pre každého," dodala Petáková. Minister školstva Peter Plavčan upozorňuje, že v reforme nepôjde o úplné zrušenie známkovania. Je to skôr utvorenie modelu komplexnejšieho hodnotenia žiaka. Plavčan zároveň uviedol, že žiaka v prvom či druhom ročníku v základnej škole môže zlá známka skôr demotivovať. Experti teda riešia, čo vhodné je a čo nie je. Určite však podľa ministra reforma neznamená zrušenie známkovania ako takého.

Zdroj: Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte