Návrh na opisné formy hodnotenia je užitočný, tvrdí Kalmárová

09.01.2017
Reformy školstva

Návrh, aby popri tradičných klasifikačných stupňoch bol súčasťou hodnotenia žiaka aj popis aktuálne dosiahnutých vedomostí a zručností s dôrazom na hodnotenie vývoja úrovne žiaka v čase, je užitočný.

Pre agentúru SITA to uviedla hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová, ktorá tak hodnotí plánované zmeny pri hodnotení žiakov uvedené v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania. Kalmárová vyzdvihuje, že rodič bude mať príležitosť detailnejšie poznať potenciál svojho dieťaťa a mieru jeho rozvoja. Mimoriadne dôležité je podľa nej aj to, že učiteľ bude musieť viac rozmýšľať o každom žiakovi. "Tento obojstranne užitočný proces úplne prirodzene zapadá do zámeru urobiť proces vzdelávania viac osobným a menej generalizovaným. Chcem však podotknúť, že niektoré školy, ktoré chápu, ako sa v čase menia požiadavky na vzdelávanie, tento systém už používajú," dodala Kalmárová. Naopak, predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková nie je zástancom opisnej formy hodnotenia a písania slohových prác učiteľmi. "Niektoré školy na Slovensku to skúsili a po čase sa museli vrátiť k známkovaniu, lebo paradoxne si to vyžiadali rodičia," uviedla pre agentúru SITA. Petáková argumentuje, že známke rozumie každý. "Ak však poviem, že žiak ovláda učivo dobre, tak to znie rodičovi prijateľne a neuvedomí si, že je to v skutočnosti známka 3, s ktorou už však nie je veľmi spokojný. Počas stáže v Anglicku som bola svedkom vypracovávania slovného hodnotenia anglickými učiteľmi a verte, že to neprijímali s optimizmom. Skôr by som zvažovala zmenu na širšiu škálu známok alebo percentuálne vyjadrenie hodnotenia," uviedla Petáková. Predsedníčke Základných škôl Slovenska by sa páčilo, ak by kompetentné orgány vypracovali brožúrku, v ktorej bude zadefinované, čo má žiak z jednotlivých predmetov ovládať na jednotku, dvojku a ďalšie známky. Takýto dokument by bol dostupný pre každého. Tvorcovia téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v dokumente uviedli, že v procese hodnotenia by sa mal znižovať dôraz na klasifikáciu žiakov pomocou známok, ktorá neprimerane podporuje porovnávanie žiakov navzájom. Uprednostňujú pritom opisné formy hodnotenia, ktoré umožňujú porovnávať aktuálnu úroveň vedomostí a zručností žiaka s jeho predchádzajúcou úrovňou. Dôraz by sa podľa nich mal klásť na priebežné, formatívne hodnotenie a v oveľa väčšej miere využívať aj neformálne hodnotenie žiakov. Minister školstva Peter Plavčan upozorňuje, že v reforme nepôjde o úplné zrušenie známkovania. Je to skôr utvorenie modelu komplexnejšieho hodnotenia žiaka. Plavčan zároveň uviedol, že žiaka v prvom či druhom ročníku v základnej škole môže zlá známka skôr demotivovať. Experti teda riešia, čo vhodné je a čo nie je. Určite však podľa ministra reforma neznamená zrušenie známkovania.

Zdroj: Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte