Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

30.10.2009
Prevádzka školy

Národná rada SR schválila 24. júna 2009 zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 317/2009 Z. z.). Táto nová právna úprava nadobudne účinnosť 1. novembra 2009, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2010, resp. 1. januára 2012.

Zákon komplexne upravuje:

 

  • postavenie, profesijný rozvoj a kariérový rast pedagogických zamestnancov,
  • podmienky kontinuálneho vzdelávania, akreditácie programov kontinuálneho vzdelávania, nového kreditového a kariérového systému pedagogických a odborných zamestnancov,
  • starostlivosť o pedagogického a odborného zamestnanca v oblasti zdravotnej starostlivosti a regenerácie pracovnej sily, sociálnej starostlivosti a morálneho oceňovania.
  •  

    Text nového zákona spolu s podrobným a zrozumiteľným komentárom Vám prinesieme v novembrovej aktualizácii publikácie Personalistika v práci riaditeľa školy.

 

Celé znenie zákona si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte