Vyhlásili 18. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

09.11.2009
Prevádzka školy

Už po 18. raz sa môžu žiaci zapojiť do celoštátnej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Jej cieľom je podchytiť a rozvíjať záujem o rodnú krajinu, významných dejateľov, miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia.

Žiaci všetkých typov základných a stredných škôl môžu písať slohové práce, prozaické žánre i básne. Zúčastniť sa môžu aj chlapci a dievčatá spoza hraníc prostredníctvom spolkov a škôl Slovákov žijúcich v zahraničí.

Tento ročník súťaže sa ponesie v znamení Roka Jozefa Cígera Hronského (50. výročie úmrtia) a viacerých významných výročí literárnych tvorcov i knižných hrdinov. V roku 2010 uplynie 190 rokov od narodenia Andreja Sládkoviča, 150 rokov od narodenia Martina Kukučína, 140 rokov od úmrtia Michala Miloslava Hodžu, 70 rokov od úmrtia Jozefa Gregora Tajovského a 60 rokov od úmrtia Františka Švantnera.

Do celoštátneho kola postúpi maximálne päť súťažných prác v každej kategórii z jednej školy. Okrem práce treba poslať aj prihlášku s údajmi v štyroch exemplároch do 31. januára 2010 (zahraniční súťažiaci do 1. marca) na adresu Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) v Bratislave (zahraniční na adresu Matice slovenskej v Bratislave).

Ďalšie informácie a prihlášky možno získať na webovej stránke www.stadpedu.sk

Výsledky súťaže budú známe 9. júna, oznámia ich vo Zvolene pri príležitosti Cyrilo-metodských dní slovenského písomníctva a kultúry.

Súťaž vyhlásilo Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, ŠPÚ, SPN - Mladé Letá, Matica slovenská (MS), Vydavateľstvo MS, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte