VŠ by mali zdravotne postihnutým uchádzačom vytvárať viac podmienok

27.10.2009
Prevádzka školy

Aj napriek tomu, že zdravotne postihnutí stredoškoláci majú právo uchádzať sa o vysokoškolský diplom a študovať po splnení podmienok na akejkoľvek vysokej škole (VŠ), stále musia čeliť bariériám. Na Slovensku existujú zatiaľ len dve špecializované podporné pracoviská. Tie fungujú na bratislavskej Univerzite Komenského a Technickej univerzite v Košiciach. Adaptované počítačové stanice pre študentov so zrakovým a zdravotným postihnutím zriadili aj na niektorých ďalších fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku, Prešovskej univerzite, Trnavskej univerzite a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

"Je morálnou povinnosťou každej verejnej vysokej školy poskytnúť vzdelanie všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady na vysokoškolské štúdium, a teda aj študentom s postihnutím," povedal TASR prorektor UK pre študijné otázky Ján Pekár. UK, ktorá sa už viac ako 16 rokov orientuje na podporu postihnutých študentov, podľa neho robí všetko preto, aby im vytvorila prostredie pre nerušené štúdium.

      Pomoc zahŕňa bezbariérový prístup do budov UK, podporné centrum pri domácom učení, poskytovanie tlmočníkov do znakovej reči či ubytovanie. "UK poskytuje študentom s postihnutím prednostné ubytovanie na internáte bez ohľadu na vzdialenosť bydliska a bez ohľadu na študijné výsledky, ktoré dosiahli," podčiarkol Pekár.
      "Keď príde vozičkár na VŠ, kde je všetko bariérové, nemôže to zruinovať univerzitu, ale treba hľadať jednoduchšie riešenie, napríklad oddebarierizovať jeden vstup a sprístupniť aspoň dve učebne," konštatovala Jarmila Mendelová, riaditeľka podporného centra UK. Podľa nej VŠ treba stále tlačiť do toho, aby pre uchádzačov s postihnutím vytvárali podmienky. Na druhej strane upozornila, že aj zdravotne postihnutí adepti by zároveň mali zvážiť predpoklady na vybraný študijný odbor. Veľkú pomoc im aj počas štúdia môžu poskytnúť osobní asistenti.
      "Sú takými predĺženými rukami a nohami pre človeka s ťažkým postihnutím," vysvetlila TASR Andrea Paulíniová z Organizácie muskulárnych dystrofikov, ktorá zároveň vedie Agentúru osobnej asistencie. Asistentom môže byť podľa Paulíniovej každý, kto je svojprávny a plnoletý, nemusí byť pritom ani špeciálne vzdelaný.
      "Mne to konkrétne pomohlo v tom, že som si podporila to odhodlanie ísť na vysokú školu, lebo tu sme sa od koordinátorov dozvedeli veľa informácií," povedala TASR Viera z Trnavy, tretiačka na pedagogickej strednej škole. Ako dodala, musí ešte zvážiť, na ktorej VŠ bude pokračovať, prihliadať však bude na bezbariérový prístup a spolieha sa tiež na asistenta.
      UK zorganizovala od 24. do 27. októbra štvordňové sústredenie pre stredoškolákov so zdravotným postihnutím. Počas neho mohli napríklad navštíviť niektoré prednášky, dozvedeli sa o konkrétnych študijných programoch. Podľa Mendelovej stretnutie so stredoškolákmi, ktorí chcú zasadnúť do vysokoškolských lavíc, prispelo aj k zmonitorovaniu ich potrieb.
      Na vysokých školách pomáha zdravotne postihnutým špeciálny koordinátor. Ten napríklad navrhuje alternatívy, identifikuje potreby a limity postihnutých študentov, tiež kontaktuje iné organizácie, ktoré im môžu pomôcť.
      Testovanie zdravotne postihnutých študentov v rámci prijímacieho konania sa odlišuje len tým, že majú na vypracovanie úloh a otázok viac času.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte