V škole pre žiakov so zrakovým postihnutím otvorili hrnčiarsku dielňu

03.11.2009
Prevádzka školy

V Spojenej internátnej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči dnes slávnostne otvorili hrnčiarsku dielňu. Ako informovala riaditeľka školy Edita Tarajčáková, ide o dielňu, do ktorej sa presťahuje hrnčiarsky krúžok, fungujúci na škole od minulého roka.

Hrnčiarsku dielňu sa podarilo otvoriť vďaka podpore LIONS CLUBu z Prešova, s ktorou škola spolupracuje od roku 2007.

Do spolupráce so spomínaným klubom sa zapojil aj Peter Petrovka, majiteľ firmy Eurolux, ktorý škole daroval tri hrnčiarskej kruhy a tohto roku aj hrnčiarsku vypaľovaciu pec. Tieto zariadenia sa následne bezplatne zrekonštruovali vo firme v Prešove. LIONS CLUB poskytol finančné prostriedky vo výške 1659 eur (50.000 Sk), aby sa hrnčiarska dielňa mohla otvoriť v nevyužívanej starej miestnosti.

Celkové náklady na vytvorenie dielne sa podľa slov riaditeľky vyšplhali približne na 10.000 eur (301.260 Sk). Dodala však, že celková námaha a pomoc pri realizácii tohto projektu sa peňažne vyčísliť nedajú.

Žiaci môžu dielňu používať počas celého dňa, vo svojom voľnom čase, ale tiež počas vyučovania alebo odborného výcviku. Podľa Tarajčákovej je to veľmi dobrá príležitosť na zdokonaľovanie zručnosti a jemnej motoriky žiakov.

"Radosť je veľmi veľká, ale okrem tej radosti je samozrejme aj taký dobrý pocit, že sme žiakom umožnili znovu postúpiť trošku dopredu, umožnili sme im vzdelávať sa trošku inak a využiť tak ich vlastnú tvorivosť," opísala riaditeľka dojmy z otvorenia.

Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči má viac ako 60-ročnú tradíciu a so svojím zameraním je jedinou tohto druhu na Slovensku. V súčasnosti ju navštevuje 96 žiakov.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte