V bratislavskom Starom Meste majú školu aj autistické deti

09.11.2009
Prevádzka školy

Na území bratislavského Starého Mesta je v tomto školskom roku 15 základných škôl (ZŠ), ktoré navštevuje 3615 žiakov a 25 materských škôl (MŠ) pre 1315 deti. Túto sieť škôl prerokovalo nedávne zastupiteľstvo uvedenej mestskej časti.

Najviac - osem ZŠ je v pôsobnosti obecnej samosprávy s počtom 2531 žiakov. Tri školy sú cirkevné (Evanjelická, Matky Alexie a sv. Uršule), kam chodí 802 žiakov. Dve špeciálne (ZŠ internátna pre sluchovo postihnutých a Špeciálna ZŠ Karpatská) navštevuje 120, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 156 a jednotriednu Súkromnú špeciálnu ZŠ s autizmom šesť deti. Z obecných škôl majú tri čestné pomenovania. ZŠ Jesenského je pridružená škola UNESCO podobne ako ZŠ s MŠ Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici, treťou pomenovanou je ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ na Škarniclovej ulici.

Deti s poruchami vnímania písania majú v ZŠ Jelenia päť dyslektických tried a 11 dysfatických tried pre žiakov s poruchami komunikácie a výslovnosti často kombinovanými s ďalšími poruchami. Preto väčšina zamestnancov tejto školy má aj kvalifikáciu špeciálneho pedagóga. V piatich ZŠ sa v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie realizuje integrácia 52 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto integrácia sa deje až po súhlase rodiča a v spolupráci s ním.

V Starom Meste sídli päť základných umeleckých škôl (ZUŠ), ktoré však nie sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dve patria mestu Bratislava, v nich 1112 žiakov získava základy v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Podobne sa na ďalšie umelecké štúdium pripravuje 314 deti na troch súkromných ZUŠ.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte