Učiteľ nie je Google. „A je to tak správne!,“ zhodli sa učitelia.

27.06.2018
Prevádzka školy

Najväčšie stretnutie učiteľov na Slovensku, ktoré už sedem rokov organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, sa tento rok konalo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborným garantom bola Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava. 

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program s viac ako 40 rôznymi aktivitami. Prednášky, semináre, worskhopy, open space konferencia aj okrúhle stoly. Renomovaní lektori z celého sveta, ale aj uznávaní spíkri zo Slovenska. A k tomu vyše 500 pedagógov z celého Slovenska. Taký bol v skratke už siedmy ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 5.

Konferencia sa tento rok konala v dňoch 7. – 8. júna 2018 v Hoteli SENEC**** v Senci. Ako už v minulosti, aj tento rok hostila všetkých pedagógov, ktorým záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania na Slovensku, pričom v bohatom programe si našiel každý niečo to svoje: ako riaditeľ či zástupca školy, tak aj učiteľka v materskej škole, ale napríklad aj učiteľ matematiky, techniky, prírodovedy... Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách odzneli nové informácie k aktuálnym školským témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti, príklady dobrej praxe, a, samozrejme, nechýbali ani inovácie v školskom prostredí. Účasť takmer 40 renomovaných slovenských lektorov spolu so zahraničnými prednášajúcimi z Nemecka, Holandska, Bulharska, Čile, Nórska, Maďarska a Českej republiky len podčiarkla kvalitu ponúkaného odborného programu. 

Bohatý odborný aj sprievodný program

Odborný program konferencie organizátori vystavali na troch nosných tematických pilieroch:

1. Škola ako miesto na vzdelanie 

Sú pre nás vzdelávacie systémy z iných častí sveta nasledovaniahodným príkladom či výzvou na prehodnotenie?

2. Vzdelávanie 5.0.

Kritická analýza prínosu digitálnych technológii. Orientácia na "staré" pedagogické premisy: rozvoj osobnosti, kritické myslenie, prínos pre spoločnosť, zodpovednosť za seba a za druhých. Úcta k demokracii v krehkom životnom prostredí. Aké úlohy majú učitelia a spoločnosť ako celok? Ako je možné spolufungovať vo svete sietí?

3. Procesy učenia a učenia sa

Vzdelávanie detí a dospelých všeobecne, rôzne formy, modely, procesy...

Svoje miesto v programe však malo aj vedecko-technické vzdelávanie ako odpoveď nielen na potreby zamestnávateľov, ale najmä na meniaci sa svet. A organizátori neobišli ani problematiku rozvoja prírodovedného vzdelávania na prvom stupni základných škôl, či zaznamenávanie a vyhodnocovanie kľúčových kompetencií detí v materskej škole ako nástroj na uľahčenie ich prechodu z materskej do základnej školy.

„Naši učitelia majú o tento typ vzdelávania veľký záujem. Najlepšie to dokazuje fakt, že už 7 týždňov pred konaním akcie sme naplnili kapacity podujatia. Sme presvedčení o tom, že pedagógovia si na Slovensku zasluhujú viac rešpektu, uznania, a vďaky. S týmto zámerom každoročne okrem bohatého odborného programu účastníkom konferencie ponúkame aj hodnotný kultúrny program, ktorý je nielen príležitosťou na relax medzi vzdelávacími aktivitami, ale aj miestom na diskusiu s kolegami, nové kontakty. A tiež vyjadrením vďaky za ich náročné poslanie, ktoré si zvolili. Inak tomu nebolo ani tento rok. V rámci príjemného spoločenského večera v štýle záhradnej party v kruhu vyše 500 zúčastnených učiteľov vystúpila tanečná formácia CreDance a vokálna skupina Fragile,“ povedala Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. 

V poradí už ôsmy ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 6 sa bude konať v dňoch  6.– 7. júna 2019 v Hoteli SENEC v Senci. 

Tešíme sa na Vás!

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte