Pozvánka na bezplatný webinár o novele školského zákona

11.08.2023
Prevádzka školy

Ešte počas prázdnin, presne 21. augusta 2023 pripravilo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pre školy a ich zamestnancov bezplatný online webinár na aktuálnu tému.

WEBINÁR: Novela školského zákona

Všetko, čo by ste mali vedieť o úprave školského zákona z mája 2023.

Dátum: 21. 8. 2023 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Ingrid Kováčová, špecialista Združenia základného školstva v Odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

 

Obsah webinára: 

Dňa 9. mája 2023 bol prijatý zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

Webinár prinesie základné informácie o úpravách v častiach :

Podporné opatrenia

Na definíciu detí a žiakov zažívajúcich prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu bude nadväzovať nový vertikálny model podporných opatrení, založený na posúdení miery podpory, ktorú dieťa alebo žiak potrebuje na rozvinutie svojho vzdelávacieho potenciálu.

 

Právny nárok na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od troch rokov veku

Zavedenie právneho nároku od 3 rokov tak, aby do materskej školy alebo iného zariadenia, poskytujúceho predprimárne vzdelávanie, mohlo byť prijaté každé dieťa od 3 rokov veku, ktorého rodičia o to prejavia záujem.

 

Rozdelenie základnej školy

Školy čaká úprava školských vzdelávacích programov, nakoľko nastali i zmeny v štátnom vzdelávacom programe, konkrétne v jeho charakteristike.

 

Experimentálne overovanie

Čo je podnet ministerstva na experimentálne overovanie

 

Úvodný ročník v ZŠ

Žiaka do úvodného ročníka zaraďuje riaditeľ školy na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie a s vopred prerokovaným informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

Zmeny v hodnotení žiakov ZŠ

Úpravy ustanovení týkajúcich sa hodnotenia ako i  celkového hodnotenie – prospel/neprospel

 

Ďalšie úpravy v legislatíve

Zákon č. 138/2019 Z. z. ; Zákon č. 597/2003 Z. z.;  Zákon č. 596/2003 Z. z.

 

Pre koho webinár odporúčame: pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte