Platí zákon, ktorý učiteľom prikazuje dokladovať duševnú spôsobilosť

02.11.2009
Prevádzka školy

S návrhom, aby pedagogickí a odborní zamestnanci pred nástupom do práce absolvovali testy na duševnú spôsobilosť, nesúhlasili školskí odborári.

Preukázanie nielen fyzickej, ale aj duševnej spôsobilosti zamestnávateľovi zakotvil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne ministra školstva Jána Mikolaja. Legislatíva nadobudla účinnosť dnes.

"My sme s tým nesúhlasili. Súhlasili sme s tým, že ak sa vyskytnú nejaké pochybnosti, že môže vedenie školy preskúmať aj psychickú spôsobilosť," povedal TASR predseda školských odborárov Ján Gašperan.

Šéf rezortu školstva tvrdí, že pedagógov nechce sekírovať. "Je to len kvôli ochrane žiakov," vysvetlil nedávno Mikolaj. Konštatoval ďalej, že to, ak aj má adept na učiteľa na vysokej škole určitú psychickú odolnosť, neznamená, že ju bude mať aj o 10, 20, či 30 rokov.

Samotní pedagógovia sa voči tomuto príkazu stavajú opatrne. Ako TASR povedala učiteľka z Bratislavy, "pomôcť to síce môže, ale kontrolovať absolventov vysokých škôl nemusí byť veľmi správne".

O zdravotnej spôsobilosti hovorí desiaty paragraf nového zákona. Prikazuje pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi pred nástupom do zamestnania priniesť lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k jeho činnosti.

"Ak má zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, vyzve ho, aby v lehote do 90 dní preukázal svoju zdravotnú spôsobilosť. Pri nepreukázaní zdravotnej spôsobilosti zamestnávateľ postupuje rovnako ako pri strate zdravotnej spôsobilosti," uvádza legislatíva.

Nový zákon tiež zadelí všetkých pedagógov základných a stredných škôl do štyroch kariérnych stupňov. Počíta so zvyšovaním miezd.

Pedagógovia začnú zbierať kredity, ktoré im výplatu vylepšia o príplatky a umožnia im ďalšiu atestáciu. Kredity si pripíšu za vzdelávanie, ale aj autorstvo či spoluautorstvo učebníc, ako aj iných "merateľných tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej praxe alebo odbornej činnosti".

Podľa ministra školstva má lepšie predpoklady práve ten učiteľ, ktorý sa viac a neustále vzdeláva. "Potrebujeme, aby sa nám učitelia vzdelávali, vývoj v školstve je náročný," konštatoval.

Nová legislatíva o pedagogických a odborných zamestnancoch rieši aj ochranu učiteľov pred agresivitou na školách a zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte