Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Špeciálna základná škola
Termín nástupu: 
štvrtok, september 1, 2022
Miesto výkonu práce: 
Vtáčkovce 2
Mesto: 
Vtáčkovce 2, Vtáčkovce
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
0
Adresa školy alebo zariadenia: 
Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 04447 Vtáčkovce
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky: 
Požadované doklady: • žiadosť o prijatie do zamestnania, • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania, • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované: • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace. • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
vedenie školy
Telefónne číslo: 
0910628730
E-mailová adresa: