Organizátori štrajku boli neskúsení, tvrdí Ondek

25.10.2016
Prevádzka školy

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku berie na vedomie vyhlásenie predstaviteľov Iniciatívy slovenských učiteľov o ukončení stupňovaného štrajku a vyjadrenie podpory zväzu pri budúcich aktivitách na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov školstva. Školské odbory však tvrdia, že takýto postup sa dal očakávať, a to najmä v súvislosti s neskúsenosťou organizátorov a nízkym počtom zapojených učiteľov. Odborový zväz o tom informoval na svojej internetovej stránke.

Školské odbory tvrdia, že budú pokračovať pri presadzovaní lepších pracovných a mzdových podmienok všetkých zamestnancov školstva, bez ohľadu na aktivity iniciatív. "Je zjavné, že štrajky učiteľov, ktoré Iniciatíva slovenských učiteľov podnietila vo februári a v septembri nepomohli naplneniu ich požiadaviek a podľa niektorých odborníkov navyše ohrozili samotných štrajkujúcich. Vážime si a podporujeme snahu každého zamestnanca na zlepšenie svojich pracovných podmienok. Obávame sa však, že jediným výsledkom týchto akcií bolo rozbitie kolektívov v školách a školských zariadeniach, strata priazne širokej verejnosti a oslabenie motivácie mnohých učiteľov zabojovať za svoje požiadavky v skutočnom štrajku v čase, keď by mohol byť najúčinnejší," tvrdí predseda školských odborov Pavel Ondek s tým, že ak by predstavitelia iniciatív koordinovali svoje aktivity s postupom zväzu, pozícia v kolektívnom vyjednávaní na rok 2017 by teraz mohla byť iná. 
Odborový zväz bude vyvíjať aktivity na podporu požiadaviek z Deklarácie na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku, ktorú podpísali zástupcovia odborov a ostatných relevantných organizácií pôsobiacich v školstve. Ondek však hovorí, že je potrebné vedieť nájsť kompromis medzi ideálnym stavom a spoločensko-ekonomickou realitou v krajine. "Aktuálnym výsledkom našej práce je zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra tohto roku, zvýšenie miezd nepedagogických zamestnancov od 1. januára a 1. septembra 2017 a prísľub ministra školstva a predsedu NR SR na porovnateľnú valorizáciu platov aj v nasledujúcich rokoch. Zástupcovia zväzu, odborníci s praktickými skúsenosťami z radov našich členov, sa budú aktívne podieľať na procese prípravy Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, v ktorom budeme presadzovať naše návrhy na užitočné zmeny v systéme školstva, ktoré sa nemusia vždy dotýkať iba financovania," dodáva zároveň odborový zväz.
Iniciatíva slovenských učiteľov vyhlásila stupňovaný štrajk učiteľov začiatkom septembra. Začal sa v utorok 13. septembra hodinovým prerušením práce. Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov uviedol, že sa doň zapojilo 1 773 učiteľov zo 106 škôl zo všetkých krajov. Štrajk pokračoval v stredu 21. septembra, keď 2 000 učiteľov z vyše 150 škôl prerušilo prácu na dve vyučovacie hodiny. Vo štvrtok 29. septembra prerušilo 2 031 učiteľov prácu na tri hodiny. V piatok 7. októbra štyri hodiny neodučilo vyše 1 700 učiteľov z 204 škôl na Slovensku. Pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve je približne 89-tisíc. V stredu 19. októbra napokon Iniciatíva slovenských učiteľov stupňovaný štrajk ukončila. Stupňovaný štrajk podľa iniciatívy splnil svoju úlohu, no v súčasnosti už nevidia priestor na jeho ďalšie pokračovanie. Iniciatíva tvrdí, že stupňovaným štrajkom sa podarilo upozorniť na všetky problémy v školstve, opäť sa o nich diskutuje a učitelia vidia, ako reagujú vládni predstavitelia. Branislav Kočan z Iniciatívy slovenských učiteľov uviedol, že jedným z dôvodov ukončenia štrajku bolo aj to, že ubúdal počet učiteľov, ktorí sa do štrajku zapájajú.

Zdroj: Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte