Na mnohých školách majú stále zastarané pomôcky

03.11.2009
Prevádzka školy

Kvalita a množstvo učebných pomôcok je na jednotlivých základných a stredných školách rôzna. Na mnohých školách majú stále "malé múzeum" so zastaranými pomôckami. Na druhej strane, ak aj majú vhodné prostriedky, nie vždy ich na vyučovaní využijú. Pre TASR to konštatovala Viera Blahová zo sekcie informatizácie Ministerstva školstva SR.

"Ministerstvo má rôzne možnosti, ako ovplyvňovať túto situáciu, môže pomôcť národnými projektmi, dopytovo-orientovanými alebo rozvojovými projektmi," dodala.

Učebné pomôcky si školy zabezpečujú zo svojich prevádzkových prostriedkov, resp. z rozpočtu svojho zriaďovateľa.

"Zo všetkých škôl má tretina aspoň jednu interaktívnu tabuľu, na dvoch školách máme po 12 interaktívnych tabúľ. Na základných školách máme v priemere pomer 14 žiakov na jeden počítač, čo si môžeme predstaviť asi tak, že na škole, kde je 280 žiakov, máme 20 počítačov. Ale na stredných školách je to približne dvojnásobok, teda cca 40 počítačov," informovala Blahová.

Podľa minuloročných záverov školskej inšpekcie pedagógovia využívajú na hodinách matematiky najmä kalkulačky, pracovné listy, kartičky s číslami, počítadlá, rysovacie pomôcky, číselné osi, škatule s vrecúškami a číslami, škrupiny s matematickými úlohami Lego-Dacta, pexeso, dominové kocky. Menej siahali po notebookoch, dataprojektoroch či meotaroch. Na hodinách cudzích jazykov často do výučby zapájali audiotechniku.

Prácu na hodinách môžu žiakom aj ich učiteľom uľahčovať práve elektronické interaktívne školské tabule, ktoré nahradili klasické. Majú formu veľkej obrazovky, sú spojené s počítačom, možno na ne písať pomocou elektronickej ceruzky. Pedagógovia ich môžu vďaka uloženým programom využívať najmä pri matematike, fyzike, chémii, ale napríklad aj cudzích jazykoch. Učitelia sa vďaka tabuli môžu praktickejšie pripravovať na vyučovanie na počítači a údaje len preniesť z USB kľúča.

Nový systém výučby cudzích jazykov ponúka aj pero, ktoré nepíše, ale vie čítať, hovoriť a spievať. Na trh sa dostalo koncom septembra. Croco pero ponúka interaktívne vzdelávanie nielen pre školákov, ale aj škôlkarov. Ide o malé elektronické zariadenie, ktoré po jednoduchom dotyku s knihou dokáže prečítať nahlas všetky texty alebo samostatne slovíčka, ktoré sú obsahom priložených kníh. Je bilingválne, preto si dieťa môže vypočuť príbeh, pokyn k hre, vetu alebo slovo v cudzom jazyku a zároveň v slovenčine.

Blahová konštatovala, že vyučovanie na školách v niektorých prípadoch prebieha stále ako teoretické a menej praktické. "Učitelia to odôvodňujú nedostatkom času, náročnosťou prípravy na tieto hodiny alebo nedostatkom materiálu," zakončila.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte