Maturant by mal vedieť cudzí jazyk na úrovni štátnej skúšky

26.10.2009
Prevádzka školy

Minister školstva SR Ján Mikolaj si myslí, že pri stredoškolskej výučbe cudzích jazykov treba postupovať prísnejšie a neprispôsobovať sa slabším školám. "Cieľom reformy je, aby každý maturant mal znalosť cudzieho jazyka na úrovni štátnej skúšky," povedal šéf rezortu v súvislosti so skúškou dospelosti.

Tá aj v tomto roku priniesla zmeny. Najväčšou je, že maturantom uznajú zahraničný certifikát namiesto maturity z cudzieho jazyka. Zakotvila to vyhláška, ktorá obsahuje zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty namiesto maturity.

"Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie jazykového certifikátu najneskôr do 1. marca,"píše sa v dokumente.

"Z hľadiska perspektívy určite plánujeme ďalšie skvalitňovanie testov smerom k medzinárodným trendom. Tak, aby ostali relevantným dokladom o jeho jazykovej úrovni v rámci celej Európskej únie, nielen na národnej úrovni,"vysvetlila Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

Maturitná skúška z cudzích jazykov sa v súčasnosti vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2, vyplývajúcich zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Minister Mikolaj priznal, že dve úrovne sa mu osobne nepozdávajú. "Tlačím na to, aby po takom prechodnom dvoj až trojročnom období už aj úroveň skúšania cudzích jazykov bola jedna,"povedal.

Maturita prešla v uplynulých rokoch niekoľkými zmenami. Nová školská reforma z dielne Jána Mikolaja zrušila úrovne náročnosti A a B, zaviedla nižšiu (B1) a vyššiu úroveň (B2) pri cudzích jazykoch. Maturantom už pred ústnym skúšaním školy nesmú prezradiť otázky.

V rámci externej časti maturít, ktorá je spoločná pre všetky školy, prebehlo na niektorých školách aj online testovanie. Maturitu na počítačoch si tak z matematiky a cudzieho jazyka v uplynulom školskom roku vyskúšalo okolo 800 študentov.

V tomto školskom roku sa testy externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uskutočnia v dňoch 16. marca – 19. marca 2010. V máji až júni budú pokračovať ústnou časťou.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte