Dokázali sme vyvolať celospoločenskú diskusiu, tvrdí Crmoman

25.10.2016
Prevádzka školy

Štrajkujúci učitelia svojím postojom dokázali vyvolať celospoločenskú diskusiu, ktorá potvrdila opodstatnenosť štrajkových požiadaviek. Iniciatívni učitelia zároveň vyvolali tlak na najväčší odborový zväz, ktorý požiadavky štrajkujúcich učiteľov pretavil vo februári do Deklarácie väčšiny rozhodujúcich organizácií v školstve. Uviedol to Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov po tom, ako v nedeľu 23. októbra učitelia aktívni v Iniciatíve slovenských učiteľov zhodnotili štrajk na celoslovenskom stretnutí.

Crmoman zdôrazňuje, že pred voľbami aj po voľbách sa politickí predstavitelia pod vplyvom štrajku predbiehali v sľuboch pre zlepšenie školstva a strany prerobili svoje volebné programy v kapitole školstva. "Historicky prvýkrát sa vďaka tlaku učiteľov dostali reálne čísla, aj keď nie úplne v súlade so sľubmi, do Programového vyhlásenia vlády SR. Týkalo sa to aj zvýšenia miezd o šesť percent od septembra tohto roku ako aj ďalších sľúbených, hoci nedostatočných finančných prostriedkov. Zvýšenie prostriedkov na školstvo v návrhu rozpočtu vládou na rok 2017 považujeme za výsledok tlaku radových učiteľov, hoci táto suma v konečnom dôsledku predstavuje len malú časť sumy, ktorá je nevyhnutná na zásadnejšie zmeny v školstve čo najskôr, nie v horizonte desaťročia," uviedol Crmoman. Iniciatíva za svoj najväčší úspech a devízu do budúcnosti podľa Crmomana považuje vytvorenie aktívnej skupiny ľudí, ktorí pracujú v školstve. Ako dodal, sú zárukou, že sa o problémoch slovenského školstva bude nielen nahlas diskutovať, ale kompetentných úradníkov budú vyzývať ku konkrétnym riešeniam. V nasledujúcom období sa činnosť Iniciatívy slovenských učiteľov podľa Crmomana sústredí najmä na prácu v regiónoch, priamo v jednotlivých školách.

Iniciatíva slovenských učiteľov stála za štrajkom učiteľov materských, základných a stredných škôl, ktorý sa začal 25. januára. Iniciatíva žiadala vládu, aby zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve, zvýšila rozpočty ministerstva školstva a ministerstva vnútra a prijala novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií. Do štrajku následne vstúpili 15. februára aj vysokoškolskí zamestnanci a prevzali tak štrajkovú štafetu od učiteľov v materských, základných a stredných školách, ktorí svoj štrajk prerušili. Učitelia všetkých stupňov napokon od 7. marca vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Časť učiteľov naspäť do štrajku vstúpila začiatkom septembra. Stupňovaný štrajk sa začal v utorok 13. septembra hodinovým prerušením práce. Crmoman uviedol, že sa doň zapojilo 1 773 učiteľov zo 106 škôl zo všetkých krajov. Štrajk pokračoval v stredu 21. septembra, keď 2 000 učiteľov z vyše 150 škôl prerušilo prácu na dve vyučovacie hodiny. Vo štvrtok 29. septembra prerušilo 2 031 učiteľov prácu na tri hodiny. V piatok 7. októbra štyri hodiny neodučilo vyše 1 700 učiteľov z 204 škôl na Slovensku. Pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve je približne 89-tisíc. V stredu 19. októbra napokon Iniciatíva slovenských učiteľov stupňovaný štrajk ukončila. Stupňovaný štrajk podľa iniciatívy splnil svoju úlohu, no už nevideli priestor na jeho ďalšie pokračovanie. 

Zdroj: Krátené/Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte