Čitateľská gramotnosť štvrtákov a štvrtáčok je na úrovni priemeru EÚ, ale pätina detí nerozumie textu

11.06.2023
Prevádzka školy

Slovensko sa pravidelne zapája do viacerých medzinárodných testovaní vedomostí a zručností detí a mladých ľudí. Na rozdiel od našich domácich testov umožňujú porovnanie výsledkov v čase, ako aj medzi rôznymi krajinami.

Najznámejšie je meranie OECD PISA, ktoré testuje čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť 15-ročných. Rovnako dôležité a kvalitné informácie nám však poskytujú aj výsledky testovania čitateľskej (PIRLS) a matematickej a prírodovednej (TIMSS) gramotnosti vo štvrtom ročníku základnej školy. Týmto meraniam sa však venuje oveľa menej pozornosti. Len pred tromi týždňami boli zverejnené výsledky testovania PIRLS 2021, ale ministerstvo školstva im v podstate nevenovalo žiadnu pozornosť. Skúsme to napraviť a pozrime sa, čo nám jeho výsledky hovoria.

Aké úlohy deti počas testovania riešili

Začnime krátkym zhrnutím, čo testovanie PIRLS meria a ako vyzerá. Ide o test čitateľskej gramotnosti, ktorá sa chápe ako schopnosť porozumieť a používať také texty, ktoré vyžaduje spoločnosť alebo ktoré majú hodnotu pre jednotlivca. Test preto obsahoval dva druhy textov. Deväť textov sa zameriavalo na literárny zážitok. Išlo o krátke súčasné aj tradičné príbehy či epizódy, ktoré dopĺňali ilustrácie. Ďalších deväť textov sa zameriavalo na prácu s informáciami. Obsahovali rôzne súvislé aj nesúvislé texty, ktoré dopĺňali diagramy, mapy, ilustrácie, fotografie, grafy alebo tabuľky. Úlohy boli zamerané na to, ako deti dokážu s týmito textami pracovať. Napríklad či vedia vyhľadať explicitne uvedenú informáciu alebo či dokážu odvodiť záver z jasne uvedených informácií. V ďalších úlohách už museli interpretovať a spájať aj implicitne naznačené vzťahy, súvislosti a myšlienky. V niektorých úlohách museli deti využívať aj svoje predchádzajúce poznatky či hodnotiť text ako taký – napríklad autorský zámer, štruktúru, žáner či jazykové prvky.

Na akej vzorke testovanie prebiehalo

Do testovania PIRLS sa na rozdiel od našich národných testovaní v piatom a deviatom ročníku nezapájajú všetky školy. Meranie sa robí na reprezentatívnej vzorke škôl. V roku 2021 sa do testovania zapojilo 169 základných škôl, čo bolo približne 8 percent zo všetkých základných škôl na Slovensku. Testy vyplnilo 4 841 detí, teda zhruba 9 percent zo všetkých štvrtákov a štvrtáčok. Sprievodné dotazníky vyplnilo 275 vyučujúcich týchto detí, 165 riaditeľov a riaditeliek škôl a približne 4 270 rodičov. Keďže ide o medzinárodné testovanie, zapájajú sa doň aj žiačky a žiaci v iných krajinách. V rámci aktuálneho merania tak máme k dispozícii výsledky z 24 krajín Európskej únie a 28 krajín OECD. Testovanie sa robí každých päť rokov a výsledky vieme, na rozdiel od národných testovaní, porovnávať v čase. Pozrime sa teda, ako na tom sme v porovnaní s minulosťou aj s inými krajinami.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte