Ako poznáte dobrého riaditeľa školy?

28.11.2017
Prevádzka školy

Zákonník práce. Pracovná zmluva. Skúšobná doba. Dohoda o zmene pracovných podmienok. Pracovná cesta. Pracovný poriadok. Práca nadčas. Plán dovoleniek. Náhrada škody a zodpovednosť zamestnávateľa. Toto a ešte množstvo ďalších náležitostí musí ovládať každý dobrý riaditeľ školy.

A je len dobré, ak môže mať v ruke sumár povinností pri riadení školy v personálnej, ekonomickej a finančnej oblasti. Práve taký základný štartovací balíček vedomostí pre riaditeľa školy aktuálne vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko. Jeho názov znie:Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy.

„Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, by mal mať na pamäti, že škola je aj zamestnávateľ. Riaditeľ školy tak pri preberaní školy nepreberie zodpovednosť len za pedagogickú dokumentáciu a výchovno-vzdelávací proces, ale aj za ľudí, t. j. zamestnancov, pre ktorých sa stane zamestnávateľom," píše hneď v úvode brožúry jej autorka Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová.

Riaditeľ školy musí, podľa nej, poznať základné zásady a aspoň základné ustanovenia zákonov z oblasti personalistiky a ekonomiky pre správnu prevádzku školy. Brožúra je súhrnom týchto základných zákonov a ich aplikácii v praxi školy. Prináša základy personálneho a ekonomického fungovania školy.

Viac o brožúre nájdete tu.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte