Rozdiel medzi „zástupcom štatutárneho orgánu“ a „zástupcom riaditeľa“

31.01.2011
Personalistika

Riaditeľovi školy v praxi spôsobuje častý problém spájanie činností a zamieňanie „zástupcu štatutárneho orgánu“ za „zástupcu riaditeľa“.

Ide o situáciu, ak chce „vymeniť“ svojho štatutárneho zástupcu, ktorý má oprávnenia zastupovať ho v čase jeho neprítomnosti. Aký je teda medzi týmito funkciami rozdiel?

Ako vyplýva z predchádzajúceho textu, zástupca štatutárneho orgánu vykonáva právne úkony za zamestnávateľa spravidla v čase neprítomnosti riaditeľa v rozsahu svojho poverenia. Znamená to, že oprávnenia dostal iba na základe „poverenia“ riaditeľom, ktorý toto poverenie môže kedykoľvek zrušiť.

Poverenie zastupovaním riaditeľa v čase jeho neprítomnosti nie je dohodnutý druh práce, ktorý uvádza zamestnávateľ do pracovnej zmluvy. Ak riaditeľ takéto poverenie zruší, zamestnanec naďalej vykonáva druh práce dohodnutý v pracovnej zmluve.

Funkcia „zástupca riaditeľa“, na rozdiel od poverenia zastupovaním riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, je kariérová pozícia pedagogického zamestnanca a zároveň dohodnutý druh práce, ktorý má zamestnanec uvedený v pracovnej zmluve.

Takto dohodnutý druh práce možno zmeniť iba vzájomnou dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, nie jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa, tak ako je to pri poverení.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike získate v publikácii Personalistika v práci riaditeľa školy.
 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte