GDPR – čo môže škola zverejniť na webe a čo nie?

25.05.2018
Personalistika

Od 25. mája vstupuje do platnosti všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR), čiže súbor konkrétnych opatrení, ktoré by mali členské krajiny EÚ prijať na ochranu súkromia občanov a v prospech dobudovania digitálneho jednotného trhu EÚ do konca roka 2018.

Nariadenie GDPR (General data protection regulation) požaduje od spoločností, ktoré pracujú s databázami, aby získali výslovný súhlas ľudí na akékoľvek použitie ich osobných údajov. Nové pravidlá platia v celej EÚ bez ohľadu na to, kde sa údaje spracovávajú, alebo z ktorej krajiny organizácia pochádza. Nariadenie sa dokonca vzťahuje aj na spoločnosti mimo EÚ, ktoré poskytujú svoje služby alebo produkty obyvateľom členských krajín Únie.

Keďže problematika GDPR sa dotýka aj škôl, odborné nakladateľstvo vydáva v týchto dňoch aktuálnu novinku – odbornú brožúru s názvom ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI. Odborná brožúra s podtitulom Zverejňovanie povinných údajov na webovom sídle bez porušenia GDPR je zameraná konkrétne na potreby organizácií školstva, samosprávy, štátnej a verejnej správy. Prináša odporúčania a tipy do každodennej praxe zverejňovania povinných údajov. Poradí, ktoré údaje netreba, resp. ktoré sa nesmú zverejniť. Upozorňuje na časté chyby a obsahuje návrhy interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.

Odborná brožúra je písaná špeciálne pre organizácie školstva, samosprávy, štátnej i verejnej správy. Podrobne rozoberá celý proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok – objasňuje, ktoré dokumenty treba zverejňovať; do kedy ich treba zverejniť, ako dlho nechať zverejnené a rozoberá aj ostatné náležitosti zverejnenia, napr. obsah a formu zverejňovaných dokumentov. Upozorňuje na obmedzenia zverejnenia povinných údajov. Objasňuje vzťah zverejňovaných dokumentov s výkonom základnej finančnej kontroly. Rieši modelové príklady z praxe. Upozorňuje na časté chyby. Rovnako obsahuje prílohovú časť zloženú z návrhov interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.

Výhody:

  • Je písaná špeciálne pre organizácie školstva, samosprávy, štátnej i verejnej správy.
  • Vďaka brožúre budú čitatelia zverejňovať údaje v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám i GDPR.
  • Obsahuje prílohovú časť zloženú z návrhov interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.
  • Všetky potrebné dokumenty sú aj v upraviteľnom formáte na priloženom CD.
  • Obsahuje modelové príklady procesu zverejňovania.
  • Obsah vyplýva z vykonaných kontrol za posledné roky 2011-2018.  

Autorom brožúry je Mgr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od r. 2011. Vďaka svojej kontrolnej praxi pozná problémy a slabé miesta kontrolovaných subjektov a brožúrou im chce pomôcť vyhnúť sa chybám, pokutám a zverejňovať v súlade so zákonmi. Viaceré oblasti objasnené v brožúre obsahujú odporúčania a modelové situácie vzťahujúce sa k téme zverejňovania. Brožúra vznikala za pomoci spracovaných kontrol v prostredí hlavného mesta a metodickej pomoci subjektom verejnej správy. Brožúru recenzovali: Ing. Eva Balážová, PhD., prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky aIng. Eva Pavlíková, vnútorná kontrolórka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Brožúra vychádza v RAABE už 31. mája 2018. Objednať si ju môžete už teraz TU.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte