Desať zásad pre pedagogického asistenta

26.11.2021
Personalistika

Pedagogická asistencia je moderný pedagogický nástroj zvyšovania kvality procesov a výsledkov edukácie. Postup pri zabezpečení pedagogického asistenta do školy a školského zariadenia a zameranie jeho pôsobenia aj po niekoľkých rokoch zavedenia tejto možnosti do praxe vyvoláva otázky. Prijmite zopár odporúčaní.

1. Buďte odvážni

Robiť veci najlepšie, ako vieme, zodpovedne a najmä dokonale, je víziou nejedného z nás. Strach, že spravíme chybu, a obavy, že zlyháme, nám ale v našich optimistických víziách mnohokrát bránia byť lepšími, vnímavejšími a hlavne odvážnejšími, než sme. Doprajte si robiť aj chyby. Priznajte si ich. Bez výčitiek. S ponaučením a s čistým svedomím, že ste sa pohli opäť o kúsok vo svojom živote vpred.

 

2. Buďte flexibilní

Poslanie asistenta učiteľa je neustále meniaci sa proces nielen v interakcii s integrovanými deťmi, ale aj učiteľmi ako súčasť dôležitého reťazca vyučovacieho procesu. Čím častejšie opúšťate svoju zónu komfortu, tým rýchlejšie a flexibilnejšie dokáže reagovať na vzniknuté situácie a nečakané reakcie, nielen integrovaných žiakov.

 

3. Buďte asertívni

Na tom, aký vzťah má asistent učiteľa s dieťaťom, nepochybne záleží. Mať vopred stanovené vzájomné hranice je namieste. Pre dieťa je prospešné a potrebné, aby cítilo priateľský a zhovievavý prístup. Zároveň je pre asistenta učiteľa výzvou nájsť taký spôsob vzájomného fungovania, aby sa z priateľského prístupu nestal „len kamarátsky“. Umením je vedieť dokázať si udržať profesionálny nadhľad s láskavým prístupom.

 

4. Buďte kreatívni

Ak si neviete dať rady a máte pocit, že ste vyskúšali naozaj všetky metódy v spolupráci s vašimi integrovanými deťmi, skúste sa spýtať samých seba, čo by v danej situácii, pri konkrétnom učive/úlohe, pomohlo vám, aby ste učivo pochopili lepšie, zrozumiteľnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie.

 

5. Buďte empatickí

Žiadne dieťa nie je stroj. Integrované už vôbec nie. Každé má svoje nálady, emócie, nastavenia, pohnútky či rozpoloženia. Úlohou asistenta učiteľa je aj cibrenie si svojich pozorovacích schopností a dokázať čo najlepšie vnímať potreby konkrétneho dieťaťa a jeho individualitu.

Ak sa dieťa v daný deň necíti komfortne, vnímavý asistent učiteľa prispôsobí dieťaťu vyučovací proces. Ak dieťa odmieta pracovať a zároveň je otvorené komunikácii, môže sa asistent pokúsiť zistiť prečo a v akom je rozpoložení. Nie je vhodné vyvíjať na dieťa tlak, pretože sa to minie účinkom. Ak vnímavý asistent učiteľa na dieťati vidí nasadenie, túžbu po vedomostiach, aktuálnu schopnosť absorpcie využije naplno v prospech dieťaťa.

 

6. Zjednodušujte

Byť v strehu, pripravený reagovať a pomáhať integrovaným žiakom je primárnou súčasťou práce asistenta učiteľa. Avšak uľahčovať neznamená pomáhať do takej miery, že bude vykonávať potrebné úlohy za žiakov alebo im radiť. Asistent učiteľa hľadá také spôsoby a žiakov nabáda, aby sami vlastným pričinením prišli na riešenia úloh. Asistent učiteľa integrovaným deťom úlohy zjednodušuje. Spracováva spôsobom, ktorý bude pre žiakov jednoduchší, zrozumiteľnejší, prístupnejší. Pozitívnou výzvou a cieľom pre asistenta učiteľa je inšpirovať dieťa takým spôsobom, ktorým dokáže zvládnuť náročnú prekážku aj samo. Radosť z vlastného úspechu, ktorú dieťa zažije, je preň najväčším víťazstvom.

 

7. Improvizujte

Šťastie praje pripraveným. A mať dostatok pomôcok, ktoré zjednodušujú výučbu nielen integrovaným deťom, je viac ako užitočné. Môžete sa však dostať do situácie, keď budete vďační aj za svoj diár, modré a zelené pero. Stačí zachovať chladnú hlavu, porozhliadnuť sa po lavici, čo všetko máte k dispozícii. Napríklad aj taký peračník žiaka, s ktorým spolupracujete, môže obsahovať predmety, vďaka ktorým dokážete vytvoriť vizuálnu pomôcku. Môžete nakresliť. Načrtnúť. Čokoľvek. Je len na vás, ako si so situáciou poradíte. Možno v sebe odhalíte viac než ste si mysleli, že vo vás je.

 

8. Oceňujte

Človek rastie nielen chválením, ale aj povzbudzovaním. Pochvál nie je nikdy dosť. Správne načasované ocenenie či pochvala by sa nemali stať závislosťou, bez ktorej dieťa nebude schopné a ochotné fungovať. Aj u integrovaných detí, v rámci ich možností, je možné budovať ciľavedomosť a vytrvalosť.

 

9. Hýbte sa

Je možné, že prevažnú časť dňa trávite sediac v lavici s dieťaťom, ktorému asistujete. Ak je to tak, neváhajte zaradiť do vášho režimu minimálne dvakrát v týždni 30-minútovú prechádzku (sú to približne dva kilometre). Akoukoľvek fyzickou aktivitou si človek nielenže prečistí hlavu, ale stáva sa aj psychicky odolnejším voči vypätým a nečakaným situáciám, ktorým je asistent učiteľa denne vystavovaný.

 

10. Buďte vzorom

Či už vedome alebo podvedome, deti vás vnímajú neustále. Vnímajú, akým spôsobom s nimi komunikujete. Ako vysvetľujete. Aké slová používate. Sledujú vašu mimiku, gestikuláciu. Vidia to, ako sa prezentujete. Ako reagujete. 

 

Úryvok z brožúry Pedagogický asistent v ZŠ, RAABE, 2021

 

Pedagogický aisistent v základnej škole

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Brožúra poskytuje školám praktickú pomoc na vytvorenie kvalitatívne nového prostredia, ktoré by zodpovedalo špecifickým edukačným potrebám žiakov.

Obsahuje sumár poznatkov potrebných pri zamestnávaní pedagogického asistenta, vytvorení jeho pracovnej náplne a pri koordinovaní jeho súčinnosti s učiteľmi. Brožúra prináša riešenia a postupy pedagogického asistenta v školskom podpornom tíme, v edukačnom procese, ďalšie možnosti pôsobenia pedagogického asistenta. Pomôže pedagogickému asistentovi so spätnou väzbou a plánovaním ďalšieho vzdelávania, tiež prináša ľahšiu orientáciu v legislatíve.

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte