Rezort podporí projekty na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

12.01.2017
Legislatíva

Ministerstvo školstva vyčlenilo na podporu projektov zvyšujúcich inkluzívnosť vzdelávania v základných školách 50 miliónov eur.

Školy sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok na túto oblasť v rámci výzvy s názvom "V základnej škole úspešnejší", ktorá je financovaná z Operačného programu Ľudské zdroje. Pre žiadateľov z Bratislavského kraja vyčlenili z tejto sumy 1,5 milióna eur. Ministerstvo školstva o tom informovalo na svojej internetovej stránke. Základné školy môžu peniaze z výzvy využiť na vytvorenie pracovných miest pre asistentov učiteľa, pedagogických asistentov či pre inkluzívny tím, do ktorého patria napríklad špeciálny pedagóg, školský psychológ či sociálny pedagóg. Títo špecialisti môžu pomôcť pri aktivitách, ktoré prispievajú k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese. Rovnako tak aj k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výzva je otvorená až do vyčerpania alokovanej sumy. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola výzvy je 22. marca. Ministerstvo bude k výzve organizovať aj informačné semináre, o ktorých bude informovať na svojej internetovej stránke.

Zdroj: Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte