Posúdenie bezúhonnosti školských zamestnancov má mať nové pravidlá

08.12.2016
Legislatíva

Poslanci dnes novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch od poslancov Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Juraja Drobu a Natálie Blahovej posunuli do druhého čítania.

Nové pravidlá pre posudzovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov pri výkone ich činnosti tak, aby aj zahladenie odsúdenia za určité trestné činy bolo považované za prekážku bezúhonnosti, plénum podporuje. Poslanci dnes novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch od poslancov Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Juraja Drobu a Natálie Blahovej (všetci SaS) posunuli do druhého čítania.

Liberáli navrhujú, že v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, týrania blízkej a zverenej osoby a trestného činu výroby detskej pornografie, by sa za bezúhonného nemal považovať ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený.

Podľa novely sa má bezúhonnosť preukazovať odpisom z registra trestov. Týkať sa to má aj učiteľov, ktorí už svoje povolanie vykonávajú.

Na základe súčasného zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa za bezúhonného považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti. Bezúhonnosť sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Zdroj: skolskyservis.teraz.sk

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte