2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
MS skolsky portal
Zuzana Kučerová

Chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri zaradení pedagogického zamestnanca. Do našej materskej školy sme na pozíciu učiteľky prijali absolventku štúdia na Strednej pedagogickej škole – študijný odbor učiteľstvo pre materské školy. Forma štúdia – dvojročné štúdium popri zamestnaní pre absolventov stredných škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie. Následne absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte, kde ukončila vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy, s akademickým titulom „magister“. Predložila nám aj Osvedčenie o vykonaní 1. atestácie. Názov atestačnej práce – Vzdelávacie aktivity na rozvíjanie slovnej zásoby v materskej škole. Osvedčenie o vykonaní 1. atestácie je vystavené na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Nezdá sa nám v poriadku, aby mala atestáciu na predprimárne vzdelávanie, keďže má ukončené vysokoškolské štúdium na primárne vzdelávanie. Predpokladáme, že osvedčenie o vykonaní 1. atestácie malo byť v súvislosti so štúdiom na strednej škole. Aj ostatní naši pedagogickí zamestnanci, napriek vysokoškolskému vzdelaniu 2. stupňa pre primárne vzdelávanie, získali 1. atestáciu na stredoškolské vzdelanie v súvislosti s predprimárnym vzdelávaním.

salaimarot82
Zuzana Kučerová

To naozaj vyzerá podozrivo.