2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kristína4848
Zmena dvojodborového štúdia na jednoodborové na mgr stupni

Prajem dobrý deň,

chcela by som sa opýtať - v prípade, že na bakalárskom stupni mám vyštudovanú kombináciu Učiteľstvo AJ a VkO a na magisterskom stupni budem pokračovať iba v Učiteľstve AJ, budem následne môcť učiť obidva predmety, alebo mi bude umožnené učiť iba AJ?

Taktiež by som sa chcela opýtať, či sa "oplatí" prejsť zo slovenskej VŠ na magisterský stupeň do ČR, čo sa týka vyučovania AJ, čo je vlastne dôvod kvôli ktorému by som nepokračovala aj v druhom predmete - VkO, respektíve, či by odlišná legislatíva mohla byť veľkou prekážkou pri návrate do SR.

Maria Pavlikova
Zmena dvojodborového štúdia na jednoodborové na mgr stupni

Vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa na základnej škole, strednej škole, atď. je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Na bakalárske vzdelanie s neprihliada. Či budete študovať v SR alebo v ČR je Vaša voľba. Vzdelanie v ČR si musíte dať nostrifikovať na MŠVVaŠ SR , stredisko na uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní.