2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jaroslav ŠALAPA
Žiadosť o informáciu o zaradení do PT 1 alebo PT 2 / resp. o príplatku za vzdelávanie /

Som učiteľom odborných stavebných predmetov s 38 ročnou praxou. Mám ukončenú stavebnú fakultu VŠ s inžinierskym titulom + DPŠ + 3-ročné rozširujúce štúdium ŠP – psychopédia na UK ukončené štátnou skúškou. Učil som na OU, kde som bol zaradený v 2 PT. Momentálne som učiteľom na SOŠ, učím totožné odborné predmety ako na OU. Bol som zaradený do PT 1 bez akéhokoľvek príplatku za absolvovanie ŠP. Je to správne ? Neberie sa žiadny ohľad na absolvovanie rozširujúceho štúdia ŠP ? Nemalo by to byť zohľadnené ako príplatok za vzdelávanie ? Zamestnávateľ si mysli že príplatok mi neprináleží, lebo nie som zamestnaný na špeciálnej škole.

Ďakujem za informáciu.

S úctou a pozdravom. Jaroslav Šalapa

Maria Pavlikova
Žiadosť o informáciu o zaradení do PT 1 alebo PT 2

Dobrý deň,
pracovná trieda dva prináleží zamestnancom v súlade s § 5a zákona č. 553/2003 Z. z. Keď ste učili na odbornom učilišti špeciálna pedagogika bola nevyhnutnou kvalifikačnou požiadavkou. Na bežnej strednej škole sa špeciálna pedagogika nevyžaduje. Za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v súlade s § 64 ods. 2 písm. a) 1. bod zákona č. 138/2019 Z. z. príplatok za profesijný rozvoj nepatrí.