Zdravá zeleninka

Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb

Zdravá zeleninka

Vzdelávacia oblasť

Zdravie a pohyb

Podoblasť

Zdravie a zdravý životný štýl

Výkonové štandardy:

Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

Pomôcky:

farbičky

Želáme vám veľa zábavy!

Stiahnite si dokument