14 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
pam
Zastupovanie počas MD, RD

Zamestnanec učiteľ mal uzatvorenú zmluvu druhýkrát na dobu určitú. Zamestnávateľ sa rozhodne, že ho tentokrát zamestná ale už iba na zastupovanie iného zamestnanca počas MD, RD.
Mám otázky:
1) Môže u toho istého zamestnávateľa uzatvoriť po dvoch dobách určitých následne ďalšiu pracovnú zmluvu na zastupovanie počas MD, RD? Do zmluvy sa uvedie text "zastupovanie počas MD, RD" ? Mala by sa uvádzať aj doba určitá? Aká je minimálna doba uzatvorenia zmluvy? Môže to byť aj lehota kratšia ako do 31.8. ?

2) Čo sa stane, ak sa zamestnanec, ktorý čerpal MD, RD rozhodne nastúpiť do práce skôr ako končí doba určitá jeho zastupujúcemu. Končí sa pracovný pomer zastupujúcemu, dňom nástupu zamestnanca vracajúceho sa z rodičovskej dovolenky? Alebo sa pracovný pomer končí dobou určitou, ktorú má uvedenú v zmluve zastupujúci? Rozhodujúci je deň návratu z RD? Alebo doba určitá v zmluve zastupujúceho?

3) Ak zamestnankyňa, ktorá zastupuje počas MD, RD sama otehotnie počas zástupu, prípadne nastúpi ona na materskú dovolenku, končí jej pracovný pomer dobou určitou, ktorú má v zmluve o zastupovaní?

Maria Pavlikova
Zastupovanie počas MD, RD

Ak bola so zamestnancom uzatvorená pracovná zmluva na určitú dobu v súlade s § 48 ods. 2 Zákonníka práce najviac dva roky a po tomto termíne nová pracovná zmluva na určitú dobu podľa § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce na zastupovanie zamestnankyne na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke, je to správne a v súlade so Zákonníkom práce. Minimálna doba môže byť taká ako potrebujete vykryť zastupovanie, nemusí to byť počas celej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky a nemusíte dodržať ani § 11b zákona č. 317/2009 Z. z. Môžete ju uzatvoriť napr. do 30. 6. 2017 a materská dovolenka a rodičovská dovolenka zamestnankyne bude pokračovať do troch rokov veku dieťaťa alebo do doby, kedy nahlási zamestnávateľovi, že sa vracia do pracovného pomeru.. Ale text v pracovnej zmluve - § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce na zastupovanie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky XY, najdlhšie do 30. 6. 2017 alebo iný dátum tam uvedený musí byť.

Maria Pavlikova
Zastupovanie počas MD, RD

Ak zastupujúca zamestnankyňa má v pracovnej zmluve uvedenú určitú dobu počas zastupovania materskej dovolenky a rodičovskej dovovlenky XY, tak v okamihu, keď XY nastúpi do práce zastupujúcej zamestnankyni pracovný pomer skončí. S týmto naozaj nebývajú problémy. Nepíšte tam dátumy, iba udalosť. Ak zastupujúca zamestnankyňa otehotnie a počas jej materskej dovolenky tá prvá nastúpi do zamestnania, končí sa zastupujúcej zamestnankyni pracovný pomer bez ohľadu na to, či je tehotná alebo na materskej dovolenke.

Nicole
Zastupovanie počas MD a RD

Veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie, p. Pavlíková.

zkvassayova
Zastupovanie počas MD

Dobrý deň, chcem sa spýtať, 19.6.2017 som nastúpila ako zastupovanie počas MD. Na zmluve nemám uvedený ani dátum ani dobu určitú - len ako zastupovanie počas MD. Keďže neviem na čom som, prosím o radu. Ak by som chcela dať výpoveď musím mať tiež dvojmesačnú výpovednú lehotu? Ak by kolegyňa nastúpila napr. na budúci rok, kde by jej dcéra mala 1,5 roka, v deň jej príchodu sa mi končí prac. pomer? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Zastupovanie počas MD

Ak by ste chceli skončiť pracovný pomer, výpovedná doba podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce je dvojmesačná, ak Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok. Ak je pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu v súlade s § 48 Zákonníka práce končí v uvedený deň. Neviem ako je to u Vás, spýtajte sa zamestnávateľa.

Nicole
Zastupovanie počas MD a RD

Dobrý deň, ja ešte rozširujem otázku o tento moment: pracovníčka s trvalým PP šla na riadnu MD a RD. Na jej miesto bola prijatá nová pracovníčka, ktorá má v pracovnej zmluve stanovené, že zastupuje túto pracovníčku počas MD a RD. Ale aj táto druhá pracovníčka počas zastupovania otehotnela a šla na MD a RD. Prijala sa ďalšia pracovníčka na zastupovanie počas MD a RD - otázka znie, že koho uviesť, že zastupuje - pôvodnú pracovníčku alebo tú, čo ju zastupovala ako prvá.
Pýtam sa to z praktického dôvodu, lebo čo ak druhá zastupujúca sa bude chcieť vrátiť zastupovať napriklad už po 1. roku veku dieťaťa a pôvodná pracovníčka bude ešte na RD. Ale medzitým bola už prijatá na toto miesto druhá pracovníčka. Kto bude musieť odísť? Aký je vlastne správny právny postup, aby sa predišlo aj takýmto reťazovým pracovným situaciam. Pomôže uvádzať na zmluvy presné dátumy, či približné dátumy, i keď v dobe uzatvárania zmluvy každej tej ďalšej pracovníčky ešte zamestnávateľ i zamestnanec nemusia vedieť ako to bude v budúcnosti. Veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Zastupovanie počas MD a RD

Pri zastupovaní zamestnankyne počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky nie je vhodné uvádzať dátumy, ale udalosť. AB je na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. CD ju zastupuje. Odíde na materskú dovolenku. Príde EF, ktorá bude mať v pracovnej zmluve uvedenú dobu určitú na zastupovanie CD, najdlhšie do návratu AB. Ak sa vráti hociktorá z nich - AB alebo CD - zamestnankyňa EF končí.

nikaucitelka
Zastupovanie počas MD

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Dostala som pracovnú zmluvu na dobu určitú ako zástup za materskú dovolenku. Medzitým som otehotnela a v júli nastupujem na materskú aj ja. Riaditeľka mi oznámila,že akonáhle nastúpim na materskú,tak dostanem výpoveď. Chcem sa opýtať,či je to možné? Pokiaľ viem,tak tehotná žena by mala byť v ochrannej lehote . Po druhé, ak tomu rozumiem správne,tak zmluva mi skončí až vtedy,keď sa vráti učiteľka za ktorú zastupujem, čiže pokiaľ sa nechystá vrátiť z materskej, tak by mi zmluva mala plynúť ďalej. Ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Zastupovanie počas MD

Dobrý deň,
stanovisko riaditeľky školy nemá oporu v Zákonníku práce. Chápete to správne, Váš pracovný pomer bude trvať do nástupu pôvodnej učiteľky, a to bez ohľadu, či budete pracovať alebo budete na materskej dovolenke, prípadne rodičovskej dovolenke. Váš pracovný pomer skončí sa až v deň jej nástupu.

MartinaBel
Zastupovanie počas MD

Dobrý deň, mám prosím nasledovnú otázku:
Učiteľka A je na MD.
Zastupuje ju učiteľka B, ktorá má dobu určitú počas MD a RD učiteľky A ale najviac však do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa. Učiteľka B však počas zastupovania otehotnela.
Pokiaľ učiteľka A po skončení RD nenastúpi do práce (a jej dieťa dovŕši 3 roky), učiteľke B môžeme ukončiť pracovný pomer (ako tehotnej) ?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zastupovanie počas MD

Dobrý deň,
pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu končí v súlade s § 59 ods. 2 Zákonníka práce dohodnutým dňom. Neuplatňuje sa ochranná doba (tehotenstvo, práceneschopnosť a pod.). Pracovný pomer Vašej zamestnankyne B končí tak ako to má uvedené v pracovnej zmluve.

Monik77a
zastupovanie počas MD a RD

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu. Máme zamestnankyňu, ktorá bola prijatá na zastupovanie počas MD a RD inej zamestnankyne. Táto však k 31. 08. dala výpoveď. Môžeme so zamestnankyňou, ktorá ju zastupovala uzavrieť znovu zmluvu na dobu určitú na jeden, príp, dva roky? Neznamená to, že už musí byť zamestnaná na dobu neurčitú.

Maria Pavlikova
zastupovanie počas MD a RD

Dobrý deň,
pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu na zastupovanie zamestnankyne podľa § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce sa do doby dvoch rokov podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce nezapočíta. Môžete opätovne uzatvoriť s tou istou zastupujúcou zamestnankyňou pracovný pomer na jeden lebo dva roky.