16 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marta Liptáková 2
Zástupkyňa

Prajem pekny deň p. Pavlikova,
Pracujem v materskej škole od roku 2019 ako špeciálny pedagóg. Mám ukončené vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika. Materska škola, kde pracujem nemá právnu subjektivitu, patríme pod obec. Mám absolvované inovačné vzdelávanie , ak je potrebné funkčne vzdelávanie tak si ho dorobím.
Chcem sa opýtať či môžem byť menovaná do funkcie zástupkyňa materskej školy?

Maria Pavlikova
Zástupkyňa

Dobrý deň,
predpoklady na výkon činnosti vedúceho zamestnanca sú uvedené v § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Sú to splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii, zaradenie v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a splnenie podmienok získania profesijných kompetencií na výkon činností vedúceho zamestnanca, t. j. minimálne päť rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec. Funkčné vzdelávanie si dorobíte do piatich rokov od vymenovane do funkcie..

Marta Liptáková 2
Zástupkyňa

Dobrý deň p. Pavlikova,
Ešte k tej zastupkyni. Môžu ma vymenovať za zástupkyňu keď nemám tých 5 rokov praxe ako samostatný odborný zamestnanec ? Mám 4 roky praxe.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zástupkyňa

Dobrý deň,
načo by bola v zákone podmienka päť rokov pedagogickej praxe, keď by stačili štyri roky. Všetky podmienky uvedené v § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. musia byť splnené. Podmienka piatich rokov pedagogickej praxe je podporne uvedená aj v § 3 ods. 5 zákona č.596/2003 Z. z.

Marta Liptáková 2
Zástupkyňa

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

MV3
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
prosím Vás o pomoc a vyjadrenie, do akej platovej triedy mám byť zaradená ak v súčasnosti pracujem ako učiteľka na I. stupni ZŠ ak :
- mám ukončenú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave II. stupeň,
- ukončené pedagogické vzdelanie na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety v programoch predošlého vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
- v súčasnosti som študentkou Univerzity Komenského v Bratislave, odbor primárne vzdelávanie.
Na danej škole som bola minulý školský rok (2022/2023 od apríla do júna ) iba na zástup počas MD a bolo to tak dané aj pracovnej zmluve na 3 mesiace, kde mi nebolo začaté adaptačné vzdelávanie a bol to môj prvý pracovný pomer v školstve. Teraz tam pracujem ďalej na zástup počas MD od 1.9.2023 do 31.8.2024, čiže je to môj druhý pracovný pomer v školstve a robím si aj adaptačné vzdelávanie. Takisto som začala študovať aj primárne vzdelávanie, ako to bolo doplnené v druhej pracovnej zmluve.
Veľmi pekne Vás prosím o vyjadrenie do akej platovej triedy patrím, lebo sú okolo toho nejasnosti. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
v súčasnosti nie ste kvalifikovaná učiteľka základnej školy. Zamestnávateľ u Vás uplatní § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás zaradí do kariérového stupňa samostatná učiteľka do 7. platovej triedy, najdlhšie do uplynutia štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve, t. j. od apríla 2022 do apríla 2026. Po uplynutí tohto termínu Vaše zaradenie prehodnotí na základe skutočného vzdelania.

MV3
Zaradenie do platovej triedy

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď pani Pavliková, nesmierne ste mi pomohli, lebo momentálne som ako nekvalifikovaná učiteľka zaradená do 4. platovej triedy.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
ako nekvalifikovaná učiteľka základnej školy, ale kvalifikovaná učiteľka strednej odbornej školy máte byť zaradená v 6. platovej triede.

MV3
Zaradenie do platovej triedy

Keďže ma zle zaradili od 1.9.2023, môžem mať doplatené spätne od tohto dátumu?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
máte právny nárok na doplatenie mzdy. Žiadny učiteľ základnej školy alebo strednej školy nemôže byť zaradený v 4. platovej triede. S tým som sa ešte nestretla. Žiadajte čím skôr, nie je to Vaša chyba, ak neuspejete, obráťte sa na štátnu školskú inšpekciu.

MV3
Zaradenie platovej triedy

VEĽMI PEKNE Vám ďakujem pani Pavliková za rady, bolo mi povedané, že za január mi doplatia, ale za minulý rok sa asi nebude dať, lebo je to už skončený rok. Ešte raz ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie platovej triedy

Dobrý deň,
nárok na doplatenie máte. Tak žiadajte aspoň nejakú odmenu, rozdiel dve platové triedy stojí za námahu.

MV3
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
určite to už tak nenechám. Ďakujem. Pekný deň prajem.

Ornelamuti
Funkčné vzdelávanie

Prosím je možné funkčné vzdelávanie pre riaditeľa materskej školy a zástupcu materskej školy nahradiť postgraduálnym štúdiom MBA Management v školstve?
Prípadne čo je možné brať ako náhradu. Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Zástupkyňa

Dobrý deň,
v súlade s § 47 ods. 8 zákona č. 138/2019 Z. z. absolvovanie základného programu a rozširujúceho programu funkčného vzdelávania sa nevyžaduje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ktorý získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania. Vami uvádzané vzdelanie zákon neuvádza. Funkčné vzdelávanie sa inak nahradiť nedá.