1 príspevok / 0 nový
Silvia Marcinová
Zaradenie vychovávateľky ŠKD do platovej triedy

Dobrý deň,
poprosila by som Vás o posúdenie zaradenia a uznania 1. atestácie.
Hlási sa k nám nová zamestnankyňa na pozíciu vychovávateľky ŠKD, vyštudovanú má pedagogickú a a kultúrnu akadémiu v rokoch 2009-2011 učiteľstvo MŠ.
Vykonala 1.atestáciu na tému: Implementácia výtvarných aktivít v predprimárnom vzdelávaní.
Moja otázka je, či ju môžeme prijať ako kvalifikovanú vychovávateľku ŠKD so vzdelaním ÚSO a uznať jej 1.atestačnú skúšku, čiže bola by zaradená v 6.pl.triede.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.