7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Silvia Marcinová
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
poprosila by som Vás o posúdenie zaradenia a uznania 1. atestácie.
Hlási sa k nám nová zamestnankyňa na pozíciu vychovávateľky ŠKD, vyštudovanú má pedagogickú a a kultúrnu akadémiu v rokoch 2009-2011 učiteľstvo MŠ.
Vykonala 1.atestáciu na tému: Implementácia výtvarných aktivít v predprimárnom vzdelávaní.
Moja otázka je, či ju môžeme prijať ako kvalifikovanú vychovávateľku ŠKD so vzdelaním ÚSO a uznať jej 1.atestačnú skúšku, čiže bola by zaradená v 6.pl.triede.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
v prvom rade musíte posúdiť , či je Vaša vychovávateľka kvalifikovaná. Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3. Neuvádzate, podľa ktorého bodu prílohy č. 3 uvedenej vyhlášky ste ju posúdili, pretože neuvádzate odbor vychovávateľstvo. Pri uznaní atestácie berieme do úvahy kategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený a kategóriu, v ktorej atestáciu vykonal.

Buba94
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy by som mala byť zaradená. Nakoľko mám vyštudovanú VŠ 2.stupňa odbor Výživa ľudí (2018) a súbežne na druhej fakulte som ukončila DPŠ na učenie odborných predmetov. Moje DPŠ som si rozšírila o Doplňujúci modul pedagogického štúdia pre vychovávateľov (2022). V ZŠ pracujem šiesty rok, kde som si spravila aj adaptačné vzdelávanie pre vychovávateľa (2r. ako vychovávateľ, 2r. učiteľka 1.st. a 2r. učiteľka 2.st. - zastupovanie počas materskej dovolenky + práca pedagogického asistenta). Od septembra mám nastúpiť ako vychovávateľka ŠKD na novej škole. Nový zamestnávateľ ma od septembra chce zaradiť iba do 5.platovej triedy.
Prosím Vás o radu.
Ďakujem za odpoveď.
Bianka

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
ak máte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa nepedagogického zamerania, doplnené o doplňujúce pedagogické štúdium na učenie odborných predmetov a k tomu doplňujúci - rozširujúci modul DPŠ pre vychovávateľov, tak spĺňate kvalifikačné predpoklady na pracovnú činnosť vychovávateľa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3, 1. diel, oddiel A, 6. bod a patrí Vám zaradenie do 7. platovej triedy.

Buba94
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Ďakujem veľmi pekne za vašu rýchlu a jasnú odpoveď.
Prajem pekný deň,
S pozdravom Bianka

MajCau
zaradenie do platovej triedy.

dobrý deň,
prosím Vás do akej platovej triedy zaradíme učiteľku v MŠ ktorá má ukončenú VŠ 1stupeň, odbor psychológia. Strednú pedagogickú nemá, ale pracuje na tom - ešte má rok štúdia na Strednej pedagogickej škole. ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy.

Dobrý deň,
Vaša učiteľka materskej školy je nekvalifikovaná. Ak ide o prvý pracovný pomer v školstve, zaradíte ju do adaptačného vzdelávania a do 4. platovej triedy. Dáte jej podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať požadovaný kvalifikačný predpoklad.