8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
romana.b
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy je možné zaradiť vychovávateľku ŠKD ak má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor Aplikovaná sociálna práca, má absolvované aj adaptačné vzdelávanie. ďakujem

romana.b
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Ešte pre doplnenie stredoškolské vzdelanie - ekonomické ukončené v roku 1990. V roku 2004 ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou učiteľstvo pre mš a vychovávateľstvo.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
na základe stredoškolského vzdelania s maturitou učiteľstvo pre mš a vychovávateľstvo je Vaša vychovávateľka kvalifikovaná. Na základe vysokoškolského vzdelania 2. stupňa odbor aplikovaná sociálna práca, ktoré je iné ako požadované ju zaradíte do 6. platovej triedy.

Silvia Marcinová
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Čiže ak tomu dobre rozumiem. My máme tiež vychovávateľku ŠKD, ktorá má ukončenú VŠ 2.stupňa na pedagogickej fakulte-sociálna práca, doplnila si pedagogické minimum ako ÚSO maturita vychovávateľstvo.
Bude zaradená v 6.pl.triede? Alebo pre ňu platí zaradenie so vzdelaním ÚSO a 5.pl. trieda.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
Vaša vychovávateľka si nedoplnila pedagogické minimum, ona získala kvalifikačný predpoklad pre svoju pracovnú činnosť., čomu zodpovedá 5. platová trieda. S ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou, ale nemôžete ho nerešpektovať, tak ju zaradíte do 6. platovej triedy.

Silvia Marcinová
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň p. Pavlíková,
opäť sa chcem uistiť o správnom zaradení novo prijímanej vychovávateľky ŠKD. Od septembra by sme prijímali vychovávateľku ŠKD, ktorá má vyštudovaný odbor kultúrno-výchovný pracovník v roku 2008 čo dnes je animátor voľného času na pedagogickej akadémii...čiže ÚSO, po maturite nastúpila na štúdium na VŠ odbor etnológia a mimoeurópske štúdie získala II.stupeň VŠ, ale iný ako požadovaný. U nás to bude jej prvý prac. pomer v školstve, čiže začínajúci PZ.
Zaradím ju do 5.pl triedy ako začínajúcu s VŠ I.stupňa, keďže prihliadnem aj na VŠ II stupňa, ale iný odbor?
Ďakujem za odpoveď.

Silvia Marcinová
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Ešte dodám, že po ukončení adaptačného bude zaradená do 6. pl. triedy. ako samostatný PZ?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že Vaša uchádzačka má vyštudovaný odbor kultúrno-výchovný pracovník v roku 2008 ,čo dnes je animátor voľného času na pedagogickej akadémii, z čoho vyplýva, že je kvalifikovaná na úrovni ÚSO vzdelania.. Bakalárske vzdelanie nemôžete zohľadniť, pretože ste v otázke žiadne neuviedli. Ako začínajúca bude s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované zaradená do 6. platovej triedy, v ktorej ostane aj po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania.