10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
amaca
zaradenie vychovávateľa v ŠKD

Dobrý deň, prosím o pomoc so zaradením zamestnanca. Pani učiteľka s VŠ vzdelaním druhé stupňa v odbore Fyzika a technika ide zastupovať do družiny. Má vykonanú prvú atestáciu, môžeme ju zaradiť do 8PT?
Naposledy u nás učila v r. 2017, vtedy jej bol vyplácaný kreditový príplatok, má nárok na jeho vyplácanie aj teraz?
Ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľa v ŠKD

Dobrý deň,
ak vzdelanie Vašej vychovávateľky je učiteľstvo uvedených predmetov, tak je kvalifikovaná vychovávateľka a môžete ju zaradiť do 7. platovej triedy. Ak vykonaná atestácia je pre kategóriu učiteľ, tak v súlade s § 60 ods. 4 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z .túto jej pre kategóriu vychovávateľ nemôžete uznať. Pri pokračovaní vo vyplácaní kreditového príplatku je rozhodujúce, či ho mala vyplácaný do 31. 8. 2019, resp. od 1. 9. 2019 ako príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. a či máte o tom potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa.

Mária Kováčová 2
zaradenie vychovávateľa v ŠKD

Dobrý deň, prosím o radu pri zaradení vychovávateľky. Má ukončené, poradie: Gymnázium, pomaturitné 76-41-6 Vychovávateľstvo, Dubnický technolog. inštitút - ukončené Bc., 1. atestácia , Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce, študijný program Sociálna práca - ukončené Mgr.
1. otázka - terajšie zaradenie 7 PTT s 1. atestáciou?
2. otázka - doplňujúce pedagogické štúdium (iný typ VŠ) na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ podľa Zákona 173 si nemusí robiť, lebo ho má stredoškolským Vychovávateľstvom? Môžem ju zaradiť do 7.PTT bez 1. atestácie ako kvalifikovanú? Po vykonaní 1. atestácie po Mgr. môže mať platový postup? Ďakujem.

Miroslava Hámbo...
Ucit na ZŠ

Dobrý deň.
Chcela by som sa Vás opýtať.Mam vyštudovaný neucitelsky odbor-Ing. v odbore environmentálna analýza a PhD. v odbore analytická chemia.Dorobila som si DPŠ, ktoré mi umožňuje učiť na stredných odborných školách.
Moja otázka je ci môžem učiť chemiu na základnej škole.Šlo by len o 8 hodín do týždňa.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Ucit na ZŠ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov posudzuje v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania so školským vzdelávacím programom. Kvalifikačný predpoklad musí byť splnený aj pri kratšom pracovnom úväzku.

Kvetoslava Poliaková
Zaradenie PA

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako mám správne zaradiť PA. Absolvovala: Ekonomiku a manažment prírodných zdrojov na Technickej univerzite vo Zvolene - titul Ing. Momentálne študuje 1.ročník na Strednej odbornej škole pedagogickej v Lučenci /odbor: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo/externé pomaturitné štúdium. Zamestnala som ju ako pedagogického asistenta, zaradená do adaptačného vzdelávania. Zaradím ju ako začínajúceho PA do 4. PT a po skončení adaptačného vzdelávania do 5. PT ako samostatný PA?

Maria Pavlikova
Zaradenie PA

Dobrý deň,
ide o prvý pracovný pomer v školstve a druhá otázka je, či nemá žiadne doplňujúce pedagogické štúdium ?

Kvetoslava Poliaková
Zaradenie PA

Dobrý deň, DPŠ nemá. Bola u mňa zamestnaná pred mesiacom a to zastupovanie počas PN vychovávateľky v ŠKD. Zastupovala 1mesiac a nakoľko som bola s jej prácou spokojná teraz ešte zastupuje PA počas PN tiež na jeden mesiac, nakoľko sa jedná o pobyt v kúpeľoch. Ďakujem Poliakova

Kvetoslava Poliaková
Zaradenie PA

Ešte uvediem, že sa jedná o jej prvý pracovný pomer v školstve. Ďakujem Poliakova

Maria Pavlikova
Zaradenie PA

Dobrý deň,
pri nástupe do zamestnania ste jej mali dať podmienku v súlade s § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad. Ktorú možnosť z vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6 si vyberie je na nej. Počas adaptačného vzdelávania ju zaradíte do 5. platovej triedy a po jeho úspešnom ukončení do 6. platovej triedy. Po uplynutí štyroch rokov od prvého pracovného pomeru prehodnotíte dosiahnuté vzdelanie a zaradíte ju do 5. platovej triedy, pretože kvalifikačný predpoklad, ktorý získala je na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Doba štyroch rokov sa napočítava aj s prerušením plynule, neprerušuje sa ak nepracovala.