3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
kathri001
Zaradenie vychovávateľa ŠKD

Dobrý deň,

prosím o konzultáciu pri zaradení vychovávateľa ŠKD.
Ukončené vzdelanie:
VŠ vzdelanie 2.stupňa: učiteľ 1.stupňa s rozšírenou výtvarnou výchovou
1. kvalifikačná skúška - robil ako učiteľ 1.stupňa ( v roku 2001).
Záverečná práca: Skúsenosti z využívania učebných pomôcok a didaktickej techniky vo vyučovaní výtvarnej výchovy (MPC Bratislava)

Ako vychovávateľa v ŠKD ho zaradím samostatný PZ VŠ 2.stupňa s 1. atestáciou alebo iba samostatný PZ VŠ 2.stupňa?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa ŠKD

Dobrý deň,
Váš vychovávateľ je kvalifikovaný na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Kariérové stupne sú uvedené v § 28 zákona č. 138/2019 Z. z. Kariérový stupeň "samostatný pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou!" uvedený nie je. Váš vychovávateľ vykonal prvú atestáciu s kategórii učiteľ, ktorú mu pre kategóriu vychovávateľ nemôžete v súlade s § 60 ods. 4 uvedeného zákona uznať.

kathri001
škd

Prepáčte, pri písaní mi vypadlo slovo alebo. Ďakujem.