12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Radka.H
Zaradenie učiteľky v Mš

Dobrý deň, mám ukončenú predškolskú elementárnu pedagogiku - 1.stupeň. Študujem učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - 2. Stupeň. Po ukončený štúdia budem v materskej škole zaradená do vyššej platovej triedy? Neštudovala som na strednej pedagogickej škole ale na gymnáziu. Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky v Mš

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1. Ak Vaše vzdelanie bude v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a študijný program bude učiteľský zameraný na predškolskú pedagogiku, budete kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ako učiteľka materskej školy so zaradením do 7. platovej triedy. Ak študujete iný odbor a program, je potrebné si to vyhľadať vo vyhláške.

Radka.H
Zaradenie učiteľky v MŠ

Ďakujem za odpoveď. Chcem si to ešte potvrdiť. Študujem: Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy,
Študijný program: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Získam kvalifikáciu na učenie pre 1. Stupeň ZŠ.
Ale keď chcem byť zaradená do vyššej platovej triedy v mš musim si dorobit rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky. Alebo dorobiť študijný program: predškolská elementárna pedagogika (mgr.) Rozumiem tomu spravne?

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky v MŠ

Dobrý deň,
Vaše vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom program zameranom na primárnu pedagogiku v kombinácii s bakalárskym programom predškolskej pedagogiky je plnením kvalifikačných predpokladov na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa pre učiteľku materskej školy. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania a magisterského vzdelania budete zaradená do 7. platovej triedy. V súčasnosti ste kvalifikovaná na úrovni bakalárskeho vzdelania, čo znamená triedu nižšie.

Martina1975
Zaradenie učiteľky materskej školy

Dobrý deň,
prosím o posúdenie platového zaradenia učiteľky materskej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a sluchovo postihnutých žiakov.
Zamestnankyňa získala vzdelanie na Strednej pedagogickej škole, ďalej si zvýšila vzdelanie a to r. 2013- bakalársky študijný program pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore špeciálne pedagogika, 2015-pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore špeciálna pedagogika. V r. 2018 ukončila rozširujúce štúdium Primárnej pedagogiky- učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Jej pracovné zaradenie je učiteľka materskej školy ako som uz v úvode písala, do ktorej platovej triedy by ju mal zamestnávateľ zaradiť. Ďakujem

anna.dudova
Zaradenie učiteľky materskej školy

Dobrý deň,
chcem sa informovať ohľadom zaradenia učiteľky MŠ, ktorá má vyštudované učiteľstvo pre druhý stupeň v aprobácii slovenský jazyk a pedagogické vedy. Ak by nastúpila ako učiteľka MŠ, je kvalifikovaná? Tým pádom by bola zaradená v 7. PT? Alebo sa berie ako nekvalifikovaná a bude zaradená v 6. PT a teda si musí doplniť vzdelanie o predškolskú a elementárnu pedagogiku? Podotýkam že ani strednú školu nemá s pedagogickým zameraním.

mana
pracovná cesta počas víkendu a príplatky

Dobrý deň, ak zamestnávateľ vyšle na pracovnú cestu zamestnanca (robí sprievod žiakom), ktorá trvá v sobotu aj v nedeľu, patria tomuto zamestnancovi okrem cestovných náhrad aj príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, resp. príplatok za neaktívnu pohotovosť? Ďakujem za skorú odpoveď.

al123123al
Učiteľka ZŠ (1. stupeň) s iným vyštudovaným odborom

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať, som absolventkou Pedagogickej fakulty, no s predmetmi zameranými na SŠ, a chcela by som učiť na ZŠ na 1. stupni, do akej plat. triedy by som bola zaradená, keďže to nie je presne môj odbor? (Som čerstvou absolventkou). Vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľka ZŠ (1. stupeň) s iným vyštudovaným odborom

Dobrý deň,
ak ste kvalifikovaná učiteľka strednej školy a nie ste kvalifikovaná učiteľka základnej školy a jedná sa o prvý pracovný pomer, plynie pre Vás lehota podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a ako začínajúcu Vás zaradia do 6. platovej triedy.

al123123al
Učiteľka ZŠ (1. stupeň) s iným vyštudovaným odborom

Ďakujem za odpoveď. A ako by to bolo po adaptačnom procese v tomto prípade, ostala by som v 6. alebo sa dá aj do 7. bez toho, aby som su v blízkej budúcnosti niečo dorábala? Vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľka ZŠ (1. stupeň) s iným vyštudovaným odborom

Dobrý deň,
ak Vám dajú podmienku podľa § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. mohli by Vás po ukončení adaptačného vzdelávania preradiť do 7. platovej triedy, ale získať požadovaný kvalifikačný predpoklad ste povinná čo najskôr.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky materskej školy

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov materských škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Vaša učiteľka je nekvalifikovaná ako učiteľka materskej školy a je povinná absolvovať rozširujúce štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy. Nepíšete či je začínajúca, tak viac neviem napísať.