4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ľubica2
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň pani Pavlíková,
ospravedlňujem sa, že opakujem otázku, ktorá bola zle zaradená, ale poprosím Vás o radu ako máme zaradiť učiteľku MŠ:
- má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia slovenský jazyk a náboženská výchova v r. 2011
- následne ukončené pomaturitné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
- má osvedčenie o prvej atestácii pre predprimárne vzdelávanie
- má vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
- má ukončené adaptačné vzdelávanie.
V zmysle prílohy vyhlášky č. 173/2023 I.časť, oddiel A bod. 6 je vzdelaná na úrovni VŠ II. stupňa a mala by byť zaradená do platovej triedy 6. Nakoľko však má aj 1. atestáciu k VŠ II. stupňa v kategórii učiteľa pre predprimárne vzdelávanie, nemala by byť zaradená v platovej triede 7?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,
súhlasím s Vami, že Vaša učiteľka materskej školy spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou č. 173/2023 Z. z. I. časť, oddiel A bod. 6 na úrovni VŠ II. stupňa a mala by byť zaradená do 7. platovej triedy Ako ste dospeli k 6. platovej triede ? Spĺňa všetko, čo je v danom bode uvedené. Čo sa týka atestácie, neuvádzate v ktorom roku ukončila atestáciu a aj jednotlivé vzdelania, tak sa to iba odhadom nedá posúdiť. Poznáte túto tabuľku ? https://www.minedu.sk/data/att/27225.pdf

Ľubica2
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,
ďakujem za upozornenie, samostatný PZ s VŠ II. stupňa má byť v PT 7.
Učiteľka má pomaturitné vzdelanie ukončené v r. 2012, rozšírenie pedagogickej spôsobilosti v r. 2015 a atestáciu v r. 2017.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,
Vaša učiteľka vykonala atestáciu po ukončení všetkých vzdelaní, má byť zaradená do kariérového stupňa učiteľka materskej školy s prvou atestáciou do 8. platovej triedy, pravdepodobne od vykonania atestáciu v roku 2017. Súhlasíte so mnou ?