9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mária Baranová
Zaradenie učiteľa v ŠMŠ
MariaT
Učiteľka v MŠ

Dobrý deň, obraciam sa na Vás so žiadosťou o usmernenie. Je možné prijať na pozíciu učiteľky záujemkyňu, ktorá má ukončené stredné odborné učilište poľnohospodárske a momentálne študuje študuje v 3. ročníku predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín na Pedagogickej fakulte, bakalár. Ak áno, aké bude jej zaradenie. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľka v MŠ

Záujemkyňu prijať môžete. Keďže je nekvalifikovaná a začínajúca, zaradíte ju do 4. platovej triedy. Dáte jej podmienku do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru získať kvalifikačný predpoklad. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju zaradíte do 5. platovej triedy. Podľa toho, kedy ukončí bakalárske vzdelanie, budete jej zaradenie prehodnocovať.

Melek
Platové zaradenie

Dobrý večer, chcem sa opýtať, do akej platovej triedy patrím? Vyštudovala som ekonomickú školu a teraz študujem predškolskú a elementárnu pedagogiku 3 rok - Bc. Vzali ma do MŠ, zaradili do 4 platovej triedy ako nekvalifikovanú začinajúcu učiteľku, teraz mi má skončiť adaptačné vzdelávanie. Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Ako začínajúca učiteľka materskej školy s úplným stredným odborným vzdelaním ste správne zaradená do 4. platovej triedy. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás zaradia do 5. platovej triedy. Po ukončení vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v uvedenenom odbore postúpite do 6. platovej triedy.

Nikola18
Platová trieda

Dobrý deň,
som učiteľkou v ŠMŠ zaradená do 5. platovej triedy. Keďže som ukončila pomaturitné špecializačné štúdium odbor špeciálna pedagogika, prosím vás týmto o odpoveď, mám nárok na zvýšenie platovej triedy (tr.6)?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová trieda

Dobrý deň,
nepíšete aké máte vzdelanie, tak predpokladám, že ste kvalifikovaná na rovni úplného stredného odborného vzdelania. Pomaturitným špecializačným vzdelaním v odbore špeciálna pedagogika, ste získali požadovaný kvalifikačný predpoklad pre učiteľku špeciálnej materskej školy, a to podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 2. diel, I. časť., oddiel C, 1. bod. Zaradenie do vyššej platovej triedy Vám nepatrí.

Veronika Dorotčínová
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
som samostatnou učiteľkou v materskej škole.
Vysokú školu 1.stupňa mám ukončenú na Trnavskej univerzite v odbore Predškolská a elementárna pedagogika.
Pred mesiacom som úspešne dokončila vysokú školu 2.stupňa v odbore Primárna pedagogika. Prosím, do akej platovej triedy by som mala byť zaradená?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
i keď neuvádzate presne Vaše vzdelanie - študijný odbor a študijný program, dovolím si predpokladať, že spĺňate kvalifikačné predpoklady pre činnosť učiteľky materskej školy podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť, oddiel A, 2. bod a patrí Vám zaradenie do 7. platovej triedy.