1 príspevok / 0 nový
M. Urbanova
zaradenie školského psychológa pre voľby do rady školy

Dobrý deň,
do akej kategórie zamestnancov máme zaradiť školského psychológa pri voľbách členov do rady školy? (Patrí k pedagogickým zamestnancom a volí zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy, alebo patrí k nepedagogickým zamestnancom a volí zástupcu nepedagogických zamestnancov za člena rady školy?)