2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kovacova.K
Zaradenie riaditeľky MŠ

Poprosím o odpoveď:
- funkcia: riaditeľka MŠ
- získané vzdelanie: stredné pedagogická škola, odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
vysoká škola II. stupňa, učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (ukončené v roku 2005)
prvá atestácia (týka sa MŠ)
- prax: viac ako 5 rokov
Má byť zaradená do 8 platovej triedy, samostatný učiteľ?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie riaditeľky MŠ

Ak vykonaná atestácia nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, tak zaradenie Vašej riaditeľky bude ako učiteľka s prvou atestáciou do 8. platovej triedy. Samostatnej učiteľke prináleží 7. platová trieda. To sú dva rozdielne kariérové stupne.