4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janaov
zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať či môžem uzatvoriť pracovný pomer so zamestnancom na pozíciu učiteľ matematiky na strednej škole, ak má nasledovné vzdelanie: Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, ukončené DPŠ na fakulte humanitných vied (ŽU) a v roku 2020 začal študovať rozširujúce štúdium učiteľstva matematiky na fakulte prírodných vied. V prípade, že áno, ako ho správne zaradiť.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Vášho uchádzača môžete prijať do pracovného pomeru s podmienkou podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Predpokladám, že ide o začínajúceho pedagogického zamestnanca, tak ho zaradíte do 6. platovej triedy. Pozastavila som sa nad vzdelaním Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, ukončené DPŠ na fakulte humanitných vied (ŽU). To je aká kombinácia ? Získal pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie strojárskych predmetov ?

Miroslava Kucerkova
započítanie pedagogickej praxe

Dobrý deň,

počas materskej dovolenky som absolvovala rigorózne konanie, ktoré začalo podaním prihlášky a bolo ukončené obhajobou rigoróznej práce a rigoróznou skúškou vo februári 2019. Toto štúdium bolo konané externou formou štúdia.
Na základe vyššie uvedených skutočností sa chcem opýtať, či mi patrí započítanie praxe.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Započítanie pedagogickej praxe

Ak ste boli na materskej dovolenke, tak predpokladám, že ste nevykonávali pedagogickú prax. Alebo nerozumiem otázke. Doba materskej dovolenky, teda starostlivosti o dieťa sa započítava do ostatnej praxe podľa § 6 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z.