2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Klaudia25
Zaradenie nepedagogického zamestnanca školy

Dobrý deň,
do ktorej platovej triedy mám byť zaradená ak vykonávam nasledujúce činnosti:
kompletnú personálnu a mzdovú agendu, kompletné vedenie podvojného účtovníctva, majetok školy, príprava a vyúčtovanie projektov v rámci financií, štatistiky, registratúra, príprava vnútorných smerníc školy personálneho a finančného charakteru, kompletné rozpočtovníctvo (návrh, rozpis, úprava r a sledovanie rozpočtu).
Z hľadiska rozpočtu v analytických listoch
01.05.14 samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania
a 010602 Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania
som nenašla návrh a kompletný rozpis rozpočtu.
Tie pracovné činnosti som našla v 7.platovej triede - Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania
Ako napríklad: spracovanie analýz a prognóz vývoja príjmov a výdavkov v členení rozpočtovej skladby,
spracovanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtových položiek za organizáciu
rozpis rozpočtu na jednotlivé rozpočtové položky a podpoložky v súlade s rozpisovým listom,
sledovanie a dodržanie čerpania záväzných limitov rozpočtu, vrátane ostatných výdavkov
Mám ukončené VŠ II. stupňa, prax v odbore 7 rokov.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie nepedagogického zamestnanca školy

Dobrý deň,
mojou odpoveďou Vás nepoteším. Toto je stály problém ekonómok v škole. Rozsah prác je veľký, zodpovednosť veľká a platové ohodnotenie biedne. Musíte komunikovať so zamestnávateľom a dať mu argumenty, ktoré ste napísali na portál. Ja to nemôžem objektívne posúdiť.