6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
mariatomova
zaradenie majstra OV

Dobrý deň p. Pavlíková,
potrebovala by som vedieť ako správne do akej platovej triedy zaradiť majstra odborného výcviku.
Má nasledovné vzdelanie:
1. POU poľ. strojník - zameranie poľ. výroba ukončenie 1987 záverečná
2. SŠPP - rastlinná výroba - ukončenie 1989 maturita
3. VŠP Nitra odbor fytotechnický - ukončenie 1995
4. UMB BB - DPŠ 2001 - učiteľstvo odborných predmetov
5. SOŠt Tlmače - mechanik strojov a zariadení 2019 maturita
6. kredity získané v r. 2011 a 2014 pre učiteľa pre úplné stredné vzdelanie

Menovaný bude majster odborného výcviku pre žiakov v študijnom odbore 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov,
kvalifikačné predpoklady pre majstra OV aj vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, VS 1. stupňa a stredoškolské vzdelanie.
Berie sa do úvahy vysokoškolské vzdelanie, aj keď je pre daný vyučovaný odbor nekvalifikovaný.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie majstra odbornej výchovy

Uvádzate podrobne jeho vzdelanie, ale vôbec nerozumiem čo sa pýtate. Menovaný bude majster odborného výcviku pre žiakov v študijnom odbore 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov. Kvalifikačné predpoklady na uvedenú činnosť sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č 2, 1 diel, I. časť bod 6 a 7 a aj v ďalších častiach. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované, vzdelanie uvedené vo Vašej otázke pod bodom 5 treba zvážiť ako kvalifikačný predpoklad, má výučný list a DPŠ ?, lebo DPŠ pre učiteľstvo odborných predmetov, ktorá na nič nenadväzuje, nie je DPŠ pre majstra odbornej výchovy. Vychádza to ako nekvalifikovaný, neviem čo mám posúdiť.

mariatomova
zaradenie majstra odbornej výchovy

Dobrý deň, chcela som vedieť ako má byť správne zaradený, či v 5. alebo v 6. platovej triede. Viem, že vzhľadom na to, že bude zaradený ako majster musí si doplniť DPŠ pre majstra.
ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie majstra odbornej výchovy

Vzhľadom na vysokoškolsé vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované, zaradíte MOV do 6. platovej triedy.

Denešová
Doplnenie úväzku MOV

Dobrý deň p. Pavlíková
chcela by som sa Vás opýtať nasledovné - hlavný majster odborného výcviku má úväzok podľa vyhlášky 201/2019 Z.z. 6 - 7 hodín. Je možné, že ako majsterka OV od 1. 9.2020 nebude mať žiadny úväzok a bude si ho dopľňať ako učiteľka na teórii 7 hodín?

Ďakujem za skorú odpoveď

Maria Pavlikova
Doplnenie úväzku MOV

MOV si môže dopĺňať úväzok činnosťou učiteľa v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. V tomto prípade, ak hlavný MOV nebude vykonávať činnosť majstra ani jednu hodinu, tak nie je MOV a hlavný majster odbornej výchovy už vôbec nie je. Ak potrebujete, aby učil 7 hodín, tak dohodou o zmene pracovnej zmluvy ho zaradíte ako učiteľa. V tomto prípade posudzujete jeho kvalifikačné predpoklady pre učiteľa a musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.